Viime vuosina Aurajoen rannasta on tullut kaupungin eri tahoille ja viranomaisille runsaasti valituksia jokirannasta kantautuvasta melusta.

Aurajoen meluun puututaan yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa

Aurajoen ympäristön asukkaat ovat kokeneet jo pitkään meluhaittaa etenkin yöaikaan esitettävästä musiikista. Valituksien perusteella on oltu yhteydessä toiminnanharjoittajiin ja vuosien varrella lähetetty useita ohjeistuskirjeitä. Tänä vuonna jokivarren toiminnanharjoittajille järjestettiin erillinen keskustelutilaisuus, johon osallistuivat kaupungilta maanomistajan edustajia sekä ympäristöterveys- että ympäristönsuojeluviranomaisia.  Lisäksi paikalla oli poliisin ja aluehallintoviraston alkoholivalvonnan edustajia. Tiedotustilaisuuteen kutsuttiin osallistumaan jokivarren toiminnanharjoittajia Tuomiokirkkosillan ja sataman väliseltä alueelta.  Keskustelutilaisuudessa annettiin ohjeita melun suhteen kunkin tahon kannalta. Toiminnanharjoittajien edustajia oli paikalla hyvin.

Viikolla 27 aloitettiin viranomaisyhteistyönä valvontakäyntikierrokset Aurajokirannassa. Valvontaa on kohdistettu klo 22 jälkeiseen yöaikaan, jolloin suurimmat meluhaitat koetaan.  Eniten haittaa on aiheutunut bassoäänistä, jotka kuuluvat asuntojen sisätiloihin. Valvontaa on tehty pääosin Aurasilta-Föri välisellä alueella. Valvonnassa huomioidaan muun muassa meluilmoitusten tarve, asumisterveysasetuksen vaateet sekä toimijoiden mahdollisten vuokrasopimusten ehdot. Arviointia on tehty pääosin aistinvaraisesti. Toimijoita on huomautettu liian voimakkaasta melusta ja tarvittaessa pyydetty säätämään musiikin tasoa pienemmäksi. Valvonnan aikana on todettu, että ainoastaan pieni osa toimijoista mittaa melua omatoimisesti. Jokirannan alueella toimii parisen kymmentä toimijaa ja lähes puolella lähtömelutaso on ollut liian suuri.

Ohjeistuksella ja yhteistyöllä on saavutettu tuloksia

Lähtökohtaisesti äänentoistolaitteita terasseilla ja jokilaivoilla tulisi käyttää siten, ettei ääni välity häiritsevästi terassin tai jokilaivan ulkopuolelle.  Meluilmoituksen perusteella päätöksen saaneet tapahtumat ovat asia erikseen.

Valvontatyö jatkuu ja viranomaiset miettivät jatkotoimenpiteitä. Useat toimijat ovat jopa kiitelleet valvontakäynnistä ja ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Tavoitteena on löytää sellainen taso, että alueella voidaan myös asua ilman kohtuutonta meluhaittaa. Tällä hetkellä arkipäivisin melu tuntuu pysyvän siedettävällä tasolla.