Pyöräilyn verkostoa keskustan alueella suunnitellaan seuraavaksi vuosikymmeneksi. Asukkaiden näkemyksiä suunnitelman luonnoksesta ja nykytilasta kerätään Kerrokantasi -palvelussa.

Pyöräilyn verkostoa keskustan alueella suunnitellaan seuraavaksi vuosikymmeneksi. Asukkaiden näkemyksiä suunnitelman luonnoksesta ja nykytilasta kerätään Kerrokantasi -palvelussa.  

Kysely löytyy osoitteesta kerrokantasi.turku.fi/pyoraliikenteen-verkkosuunnitelma

Turun kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2018 Pyöräilyn kehittämisohjelman, jonka tavoitevuosi on 2029. Pyöräilyn kehittämiselle on olemassa asukkaiden tuki. Vuoden 2019 pyöräilybarometrin mukaan 95 % turkulaisista suhtautuu myönteisesti pyöräliikenteen kehittämiseen

Kehittämisohjelmassa yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu yksisuuntaisen pyöräliikenteen verkkoselvitys. Nyt kommentoitavana olevassa luonnoksessa on suunniteltu, miltä osin Turun keskustassa voitaisiin siirtyä yksisuuntaiseen pyöräliikenteeseen.

Lähtökohtana selvitystyössä on pidetty sitä, että pyöräliikenteen selkeä, looginen ja saumaton verkosto on merkittävä turvallisuus- ja laatutekijä pyörällä liikkuville. Pyöräliikenteen sujuvoittamisen ohella keskeinen tehtävä on ollut jalankulun olosuhteiden parantaminen sekä keskustan kehittäminen.

Saumatonta pyöräliikenteen verkon kokonaisuutta on suunniteltu 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain 729/2018 ja Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (18/2020) mukaisin periaattein, jotka korostavat yksisuuntaisen pyöräliikenteen merkitystä.

Suunnitelmassa ehdotetaan Turun keskustaan yksisuuntaisuuteen perustuvaa verkkosuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, pyöräliikenteen jatkuvuutta ja jalankulun olosuhteita.

Turun keskustan pyöräliikenteen verkkosuunnitelma on kommentoitavana 25.8.2021 asti. Tämän jälkeen suunnitelma viimeistellään ja se etenee päätöksentekoon syksyn 2021 aikana