Hiilineutraalius voidaan saavuttaa päästöjä vähentämällä tai hiilinieluja kasvattamalla. Turku Energia on toteuttanut jo useita päästöjä vähentäviä toimia ja toteuttaa jo kahdeksatta ilmasto- ja ympäristöohjelmaansa.

TURKU ENERGIAN ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Turku Energia on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa istuttanut Turun lentokentän pohjoispuolelle 4000 kuusta ja 1000 rauduskoivua kesällä 2021
  • Puiden istuttaminen kasvattaa alueellisia hiilinieluja, lisää luonnonmonimuotoisuutta ja vahvistaa alueen virkistyskäyttöä

Uusimpana ilmastotekona Turku Energia on istuttanut yhteistyössä Turun kaupungin kanssa 5000 puuta Turun lentokentän pohjoispuolelle hiilinielujen kasvattamiseksi.

Turku Energian ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä vastaa kysymyksiin.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin hiilineutraali 2029 tavoitteeseen. Haluamme omalta osaltamme tukea päästökompensaatiota kasvattamalla Turun metsien hiilinielujen määrää, hanke on osa Turun kaupungin ilmasto- ja energiasuunnitelmaa sekä Turku Energian ilmasto- ja ympäristöohjelmaa. Päästökompensaatiomallin pohjana on Turun metsien vuotuinen hiilitase. Olemme käynnistäneet yhteistyössä Turun kaupungin kanssa metsittämishankkeen, jossa vuoden 2021 kesällä istutimme 4000 kuusta ja 1000 rauduskoivua Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevaan vanhan maankaatopaikan ympäristöön. Metsitys tulee vahvistamaan alueen virkistyskäyttöä, lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja kasvattamaan alueellista hiilinielua. Jatkamme istutuksia myös tulevaisuudessa ja tulemme haastamaan mukaan myös asiakkaamme ja sidosryhmämme. 

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Hiilineutraalius voidaan saavuttaa päästöjä vähentämällä tai nieluja kasvattamalla. Turku Energia on tehnyt pitkäjänteisesti töitä siirtyäkseen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Turun seudun kaukolämmön CO2- päästöjä on pystytty merkittävillä energiantuotannon ratkaisuilla vähentämään yli 70 % vuoteen 2017 verrattuna, tämä on tehty yhteistyössä osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotannon kanssa.  Ensi vuonna luovumme myös kivihiilestä polttoaineena kaukolämmön perustuotannossa, kun Turun Seudun Energiantuotanto Oy korvaa monipolttoaineyksikössään kivihiilen muilla polttoaineilla.

Metsittämishankkeilla on merkittävä rooli kokonaisuudessa, ja se, sekä tulevat vastaavat hankkeet kasvattavat alueellisia hiilinieluja.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Turun kaupungin tavoite olla hiilineutraali on vuoteen 2029 mennessä on meille keskeinen tavoite. Energiantuotannolla ja – käytöllä on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Olemme osallistuneet Turun kaupungin ilmasto- ja energiasuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen kestävillä energiaratkaisuilla ja tarjoamalla asiakkaillemme uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja höyryä sekä kehittämällä uusia ympäristöystävällisiä palveluja ja tuotteita. Toteutamme jo kahdeksatta ilmasto- ja ympäristöohjelmaamme.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Energia-alan tavoitteena on ilmastoneutraali Suomi ja energiamurros on jo kovassa vauhdissa. Energia-ala toteuttaa muutosta yhdessä muiden toimialojen ja asiakkaiden kanssa. Alan investoinnit suuntautuvat puhtaaseen tuotantoon.  Energia-ala on laatinut vähähiilisyyden tiekartan, jota päivitettiin 2021 ja päästöjen vähentäminen on toteutunut suunniteltua nopeammin. Energiayhtiöiden teot vähentävät samalla myös teollisuuden, liikenteen, rakennusten lämmityksen, palveluiden ja maatalouden hiilipäästöjä.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Vastuullisuuden huomioiminen on meille jokapäiväinen tapa toimia, se kannattaa ottaa mukaan kaikkeen toimintaan.  Haastamme Turun seudun muita yrityksiä ja organisaatiota sekä kaikkia turkulaisia mukaan toimimaan ja vaikuttamaan omilla valinnoillaan ja teoillaan.