Vierivä kivi ei sammaloidu on sanonta, joka sopii hyvin lukiokoulutuksen uuteen palvelualuejohtajaan, Jussi Paavolaan. Mahdollisuus työskennellä lukiokoulutuksen näköalapaikalla toi Paavolan takaisin Turkuun.

Lukiokoulutuksen pitkäaikainen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen jää eläkkeelle vuoden lopussa. Heikkosen seuraajaksi valittu filosofian maisteri Jussi Paavola (43) aloitti tehtävässään elokuussa. Paavola tuntee lukiokoulutuksen toimintakentän ja hänellä on runsaasti työkokemusta koulutussektorin eri johtamistehtävissä. Ura opettajana ja rehtorina alkoi Uudestakaupungista.

– Valmistuin Turun yliopistosta ja aloitin opettajanurani Uudessakaupungissa, jossa toimin historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtorina vuodesta 2003 alkaen. Seitsemän vuoden jälkeen siirryin Uudenkaupungin yhtenäiskoulun apulaisrehtoriksi, jonka jälkeen tarjoutui mahdollisuus työskennellä Uudenkaupungin lukion rehtorina. Viimeiset kaksi vuotta toimin Rauman Lyseon Lukion rehtorina, Paavola kertoo.

Lukiokoulutus elää keskellä suuria muutoksia: Opetus alkoi tänä syksynä uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppivelvollisuuden piteneminen ja maksuton toinen aste tulivat voimaan 1.8.2021 alkaen. Lisäksi lukioissakin kamppaillaan koronapandemian mukanaan tuomien haasteiden kanssa.

– Turussa muutoksiin on varauduttu jo pidempään. Opetussuunnitelmatyö saatettiin päätökseen lukuvuoden 2020–2021 aikana, ja toteutus alkoi kuluvan lukuvuoden alusta alkaen portaittain. Maksuttomuuteen siirtymiseen varauduttiin niin ikään ajoissa, joten esimerkiksi ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden tietokoneet saapuivat lukioille ajoissa. Koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin pyritään vastamaan muun muassa hakemalla Opetushallitukselta erityisavustusta oppimisvajeen kiinnikuromiseksi.

Näköalapaikalta kohti uutta

Takaisin Turkuun Paavolan houkutteli mahdollisuus työskennellä lukiokoulutuksen näköalapaikalla. Turku tarjoaa lukiolaisille laajan joukon erityislinjoja, kuten luonnontiede- ja merilinjan, ilmaisu- ja musiikkilinjan sekä ICT- ja urheilulinjan. Paavolan mielestä Turussa onkin valtavasti vahvaa ja monipuolista osaamista. 

– On erittäin tärkeää saada nuoret tulevaisuuden työmarkkinoille, ja Turussa tehdään hienoa työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä. On suuri etuoikeus aloittaa tässä tehtävässä.

Johtajana Paavola uskoo avoimeen keskusteluun ja yhdessä tekemiseen. Paavolan mielestä opettaminen ja kasvaminen kaventuvat loppujen lopuksi kohtaamiseen: jos kohdatessa keskitytään aidosti kuulemaan ja näkemään opiskelijat ja kollegat, on työyhteisössä hyvä ja turvallinen olla.

– Minut on otettu täällä hyvin vastaan. Jo lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, että henkilökunta on vahvasti työlleen omistautunutta. Esko on tehnyt huipputyötä, ja tästä on hyvä jatkaa, Paavola iloitsee.

Keskiössä opiskelijoiden hyvinvointi 

Paavola nostaa nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisen kaiken keskiöön. Hyvinvoinnista puhutaan myös uuden opetussuunnitelman perusteissa enemmän kuin aikaisemmin.

– Lukioissa on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa erityiseen tukeen, ryhmänohjauksen kehittämiseen ja siihen, että opiskelijoiden murheisiin pystyttäisiin puuttumaan entistä aikaisemmin. On kuitenkin tosiasia, että ylioppilastutkinto ja varsinkin korkeakoulujen valintajärjestelmä kuormittavat opiskelijoita todella paljon. 

Paavolan mielestä on hyvä, että ylioppilastutkinnon painoarvo on noussut ja pääsykokeisiin pänttäämisen rooli on pienentynyt. Toisaalta muutokset ovat kasvattaneet onnistumispaineita lukio-opinnoissa ja sysänneet jatko-opintovalinnat entistä aikaisemmaksi nuoren elämässä. Paineisiin ja väsymyksiin kannattaakin puuttua ajoissa esimerkiksi opinto-ohjauksen avulla.

On tärkeää pitää huolta myös omasta hyvinvoinnista. Työpäivien päätteeksi Paavola kurvaa Raumalla sijaitsevalle crossfitsalille, on aktiivinen reserviläinen ja toimii korisliigajoukkueen johtajana – sekä soittaa klarinettia salonkiorkesterissa. Kolmen lapsen isällä vaikuttaakin olevan vuorokaudessaan enemmän tunteja kuin tavallisesti.

Asiasanat: