Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja huumeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Sähköisessä kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti. Kyselyyn voi vastata 6.-30.9.2021.

Varsinais-Suomen kunnat pyytävät asukkailta tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. Varsinais-Suomessa päihdetilannekyselyitä on toteutettu aikaisemmin Turussa, Salossa ja Paimiossa.

Päihdetilannekyselyyn vastataan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/CA7E11D8C3DB902A

Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa n. 10–15 minuuttia.