Ilmastoraportissa tuodaan esiin toteutunut päästökehitys, ilmastotyön onnistumiset ja kehittämiskohteet sekä hillinnän että varautumisen osalta.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmastosuunnitelman 2029 yksimielisesti kesällä 2018. Tavoitteena on, että Turun alue on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin – eli alueen nettovaikutuksen muuttaminen ilmakehää lämmittävästä sitä viilentäväksi.

Kaupungin Ilmastoraportti 2020 ei seuraa kaikkia ilmastosuunnitelman tavoitteita yksityiskohtaisesti vaan keskittyy kokonaiskuvan ja merkittävimpien vaikutusten tarkasteluun. Ilmastoraportissa tuodaan esiin toteutunut päästökehitys, ilmastotyön onnistumiset ja kehittämiskohteet sekä hillinnän että varautumisen osalta.

Turku toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen ja Turun ilmastosuunnitelma noudattaa Euroopan Unionin yhteistä mallia.

Kaupunginhallitus käsittelee raporttia kokouksessaan 13.9.2021 ja se tuodaan myöhemmin kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Suurimmat päästövähennykset kaukolämmössä ja liikenteessä

Turun ilmastosuunnitelman tavoitteet ovat vuoden 2020 aikana toteutuneet hyvin. Vuodelle 2021 asetettu välitavoite – päästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta – saavutettiin ja ohitettiin jo vuonna 2020.

Saavutettu kokonaispäästövähennys oli toteutettujen toimien vaikutusta tarkemmin kuvaavalla normeeratulla laskutavalla laskettuna yli 51 prosenttia ja asukaskohtainen yli 60 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Suoralla laskutavalla vähennykset olivat vielä suuremmat (yli 55 ja yli 63 prosenttia). Luvut perustuvat vuoden 2020 ennakkotietoihin pohjautuvaan laskentaan.

Päästövähennysten takana on kaupunkikonsernin onnistuneiden ilmastotoimien rinnalla yhteistyökumppanien ja kansalaisten ilmastotekoja. Mukana on myös toimintaympäristön muutoksia vähähiiliseen suuntaan sekä valtion ja Euroopan Unionin aikaan saamia ohjaavia ja vauhdittavia toimia.

Suurimmat päästövähennykset on saavutettu energiassa, erityisesti kaukolämmössä. Myös tieliikenteen päästövähennykset vuodesta 1990 ovat jo lähes 30 prosenttia ja vähennysvauhti näyttää kiihtyvän.

Turun toimet keränneet kansainvälistä mainetta

Maailma tarvitsee toimivia ilmastoratkaisuja ja Turku toimii ilmastotyön edelläkävijänä Suomessa ja kansainvälisesti. Turku on verkostoitunut ja näkynyt vahvasti kansainvälisesti ja tullut tunnetuksi yhtenä maailman johtavista ilmastokaupungeista.

Vuonna 2020 Turun ilmastotyö saavutti myös poikkeuksellista mainetta, kun Euroopan Komissio valitsi yli 10.000 kaupungin ja alueen joukosta Turun Euroopan parhaaksi ilmastokaupungiksi keskikokoisten kaupunkien kokoluokassa.

Vaikka vaativia haasteita riittää edelleen, on kehitys kohti hiilineutraalia Turkua 2029 hyvällä uralla ja myös vuoden 2025 välitavoitteet on mahdollista saavuttaa.

 

14.09.2021. Ilmastoraportin kuvassa 3 on värivirhe. Kuva on parhaillaan taitossa korjattavana.

16.09.2021 Ilmastoraportin värikorjattu versio on päivitetty.