Turun kaupungin lukutaitoprojekti Suuntaa lukemiseen! on syksyllä 2021 julkaissut uuden Tärkeitä tarinoita -esitteen kaikkien turkulaisten lasten ja lapsiperheiden lukuinnon edistämiseksi.

Esite sisältää lukuintoa ja lukuharrastuneisuutta kehittävän yhteisöllisen piirustus- ja kirjoitustehtävän, sekä monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta tukevaa materiaalia, esim. Hyppy tarinoihin -kirjanen 6 eri kielellä ja Lukukeskuksen Lue lapselle -esite 15 eri kielellä. Esitteestä löytyy myös linkki Turun kaupunginkirjaston lastenosasto Saagan laatimiin monikielisiin kirjalistoihin. Vaski-verkkokirjastosta löytyviä kirjalistoja voi päiväkodeissa, kouluissa ja kotona tehtävän lukutaitotyön lisäksi hyödyntää myös esimerkiksi harrastustoiminnassa.

Turun kaupunginkirjaston monikieliset kirjalistat:

Lukutaitotyö on meidän kaikkien yhteinen projekti

Tärkeitä tarinoita -esitteen tarkoituksena on herätellä niin lasten kuin aikuistenkin ajatuksia lukemisesta, lukutaidosta ja lukuinnosta. Esitteen tarkoituksena on myös muistuttaa, että lukuharrastus ei ole vain kirjojen lukemista!

- Toivon yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa luomamme Tärkeitä tarinoita -esitteen avaavan lasten ja aikuisten näkemyksiä lukemisen ja mielikuvituksen merkityksestä ja tärkeydestä, sekä innostavan aikuisia keskustelemaan lukemisesta lasten kanssa, toivottaa Henrik Hurme, Suuntaa lukemiseen! -projektin lukukoordinaattori.

 

     

     

    Asiasanat: