Turussa sairaalahoitoon joutuu yhä enenevässä määrin rokottamattomat, työikäiset henkilöt. Rokotuskattavuus on edelleen liian alhainen mm. Varissuolla, Pansio-Pernossa ja Halisissa. Kaupunki lisää pop up -vastaanottoja koko ajan ympäri kaupunkia.

AJANKOHTAISTA TIETOA JA OHJEITA  

– Korona on myös työikäisille vakava sairaus ja siksi rokotteen ottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kahden rokotteen yli 80 prosentin rokotuskattavuus on kansallisesti määritelty kriteeriksi, jolloin rajoituksia voidaan keventää. Uskon, että kaikkien yhteinen toive on yhteiskunnan avautuminen, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

Turun rokotuskattavuus on tällä hetkellä ensimmäisen rokoteannoksen osalta 74,2 % (146 059 turkulaista) ja toisen rokoteannoksen osalta 52,8 % (103 811 turkulaista). Erityisesti Varissuolla, Pansio-Pernossa ja Halisissa on tarpeen saada kaikenikäisten rokotuskattavuutta paremmaksi. Koko Turussa erityisesti 25–39-vuotiaiden rokotuskattavuus tulisi saada 80 % tasolle.  

– Koronataudista on tullut yhä enemmän rokottamattomien sairaus. Erityisesti Varissuolla, Pansio-Pernossa, Halisissa ja Lausteella koronatilanne on edelleen vakava ja näillä alueilla rokotuskattavuuden nostaminen on todella tärkeää, Peltoniemi muistuttaa.

Turussa yli 80-vuotiailla rokotuskattavuus on 1. rokotusannoksen osalta 93,1 %, 70–79-vuotiailla 94,8 %, 60–69-vuotiailla 91,1 %, 50–59-vuotiailla 87,4 %, 40–49-vuotiailla 81,4 %, 30–39-vuotiailla 75,1 % ja 20–29-vuotiailla 76,8 %. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 69,7 %.

Koronatilanteessa ei ole tapahtunut muutosta parempaan

Turun koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on pysynyt korkealla tasolla jo pitkään (244/100 000/14 vrk), eikä merkittävää muutosta ole tapahtunut.

Turun kaupunki muistuttaa kaikkia kuntalaisia siitä, että rokotus on ensiarvoisen tärkeä ottaa ja se on tarkoitettu nimenomaan omaksi suojaksi.  

– Se, että muu väestö on Turussa rokotettu, ei anna riittävää suojaa. Rokotus tarjoaa epidemian kannalta kattavimman suojan ja tästä syystä rokotuskattavuutta tulee nostaa kaupungin sisällä. Jokainen tarvitsee oman rokotuksen, eikä ajatukseen laumasuojasta voida nyt tuudittautua, Peltoniemi jatkaa.

Koronapotilaiden hoito sairaalassa ja koronaan sairastuneiden jäljitystyö vie paljon terveydenhuollon henkilöstöresurssia ja tällä on vaikutusta muihin terveydenhuollon palveluihin.   

Ilman ajanvarausta saa nyt myös 2. rokotuksia

Turun kaupunki järjestää useita pop up -rokotustapahtumia ympäri Turkua, joihin voi saapua ilman ajanvarausta. Kaikki ajankohtaiset pop up -rokotustapahtumat löytyvät osoitteesta: turku.fi/pop-up-koronarokotus

Satakunnantien rokotusvastaanotolta (Satakunnantie 105) saa nyt myös 2. koronarokotteita ilman ajanvarausta. Rokotuksia annetaan kaikille turkulaisille, myös koululaisille ja opiskelijoille, joka arkipäivä (ma-pe klo 8.45–15.15). Ilman ajanvarausta voi hakea sekä 1. että 2. rokotusannoksia. Ensimmäisen ja toisen rokotteen väli tulee olla vähintään 6 viikkoa. On tärkeä itse laskea rokotusväli oikein, muuten rokotusta ei voida rokotusvastaanotolla antaa.  

Turussa huomioidaan STM:n uuden testaus- ja jäljitysstrategian mukaiset ohjeet

STM:n 14.9. julkaiseman uuden kansallisen testaus- ja hybridistrategian mukaisesti koronavirustestaus kohdistuu jatkossa ensisijaisesti rokottamattomien oireisten, virukselle altistuneiden, sote-työntekijöiden sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen. Testausta tehdään edelleen myös muille lääketieteellisen harkinnan perusteella.  

Tartuntojen jäljitykseen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia. Edelleen tavoitteena on tunnistaa sellaiset tilanteet, joissa on mahdollisuus taudin laajaan leviämiseen.