Turun kaupungin työllisyyspalveluiden ja hankintapalveluiden yhteinen Turku työllistää hankinnoilla -hanke tähtää entistä parempaan työllistymiseen.

Perustiedot:

  • Turku työllistää hankinnoilla -hanke
  • Hankkeen kesto 1.7.2021‒15.9.2023
  • Lisätiedot:
    Projektipäällikkö Jenni Rautsala jenni.rautsala@turku.fi 
    p. 040 6550 754

Hankinnoilla työllistäminen on osa kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt tähän liittyvän vauhditusohjelman, jota koordinoi Kuntaliitto. ”Turku työllistää hankinnoilla” -hanke on yksi seitsemästä kansallisen hankinnoilla työllistämisen pilottihankkeesta. Mukana siinä ovat Tampere, Oulu, Seinäjoki, Vantaa-Kerava, Kouvola, Kajaani ja Turku.

Varsinais-Suomen TE-toimisto on osallistunut hankkeen rahoitukseen ja se toteutetaan 1.7.2021‒15.9.2023. Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 12 kk työttömänä olleet, 16 kk aikana vähintään 12 kk työttömänä olleet ja vähintään 6 kk työttömänä olleet alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat. Hankkeella halutaan edistää pidempään työtä hakeneiden henkilöiden työllistymistä sekä niiden, joilla ei ole paljon työkokemusta.

Hankkeella tähdätään kaupungin elinvoimaisuuden parantamiseen positiivisen työllisyyskehityksen avulla ja edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Hankinnoilla työllistämisen kautta yrityksillä on mahdollisuus luoda hyvinvointia ja löytää kustannustehokkaasti työntekijöitä. Työnhakijoille puolestaan avautuu mahdollisuus työllistyä yksityiselle sektorille.

Hankintoihin liitetään velvoite, jossa kilpailutukseen osallistuva yritys sitoutuu työllistämään haastavammassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työnhakijoita. Turun hankinnoilla työllistämisen mallia pilotoitiin keväällä 2021. Pilotointivaiheen kilpailutukset työllistävät seuraavan kolmen vuoden aikana arviolta 12 työtöntä työnhakijaa.

‒ Turun kaupunki on vahvasti sitoutunut hankinnoilla työllistämisen malliin ja hankkeen avulla on tarkoitus luoda ja juurruttaa malli pysyväksi toimintatavaksi julkisia hankintoja tehdessä, projektipäällikkö Jenni Rautsala toteaa.

Turun kaupungin hankintapalvelut toteuttavat hankkeen kilpailutuksien ja sopimusten teon. Työllisyyspalvelut toimii yhteistyössä tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa, ja selvittää, milloin ja minkälaista työntekijää yritys etsii ja minkälaiseen tehtävään henkilö työllistyisi. Työllisyyspalveluista saa apua rekrytointeihin sekä opastusta palkkatuen ja rekrytointilisän hakuun.

Työllistämisehto määritellään jokaiseen kilpailutukseen erikseen, mutta yleisesti ehto velvoittaa yrityksen työllistämään työntekijän joko palkka- tai oppisopimussuhteeseen. Työllistämisen ei tarvitse kohdistua hankinnan kohteena oleviin työtehtäviin, vaan työllistäminen voi toteutua mihin tahansa yrityksessä olevaan työtehtävään. Työllistämisehtoa on jo sovellettu seuraavissa Turun kaupungin hankinnoissa: Kiinteistöjenhoitopalvelut Hirvensalo, pienet infrahankkeet, vaihtomattojen, kangaspyyhkeiden ja vuokrattavien hygieniatuotteiden vaihtopalvelu ja Mäntymäen sairaala-alueen ruokapalvelut. Tiedossa on jo seuraavat neljä kilpailutusta, joihin työllistämisehto liitetään. Turku on hankkeen myötä mukana myös pilottihankkeita toteuttavien kaupunkien yhteistyöverkostossa, jonka yhtenä tavoitteena on luoda ja koota sähköinen opas hankinnoilla työllistämisen eri vaiheisiin valtakunnallisesti käytettäväksi.