Pyöräpysäköinnin kokeiluissa testataan innovatiivisia ratkaisuja pyöräilyn edistämiseksi ja pysäköintiin liittyvien ongelmien selättämiseksi. Uusina kokeiluina käyttöön otetaan sähköpyörien akkujen latauskaapit ja linja-autoaseman lähelle sijoittuva lukittu pysäköintitalli.

Syksyn 2021 kokeilujen tarkoitus on helpottaa ja edistää pyöräpysäköintiä, tarjota uusia palveluja erilaisille käyttäjille ja samalla kannustaa vähähiiliseen liikkumiseen. Kokeilut kestävät neljä kuukautta.

- Turun kaupunki on saanut paljon toiveita pyöräpysäköinnin parantamiseksi. Erityisesti sähköpyörien osalta on noussut tarve niin sähköpyörien latausmahdollisuudelle kuin turvalliselle pysäköinnillekin. Valitut kokeilut vastaavat esitettyihin tarpeisiin, hankepäällikkö Stella Aaltonen kertoo.

Kun pyörä on turvassa ja helposti käyttöönotettavissa sekä kotona että asiointikohteissa, valitaan se todennäköisemmin kulkumuodoksi.

Pysäköintikokeilut tehdään alan yritysten ratkaisujen pohjalta. Mukana on kolme yhteistyöyritystä, jotka valikoituivat mukaan keväällä tehdyn kilpailutuksen perusteella. Tavoitteena on luoda kokeilujen avulla sekä kannattavaa liiketoimintaa että pysyviä palveluja kaupunkilaisten käyttöön.

- Pyöräpysäköinnin kehittäminen on avainasemassa pyöräilyn kulkutapaosuutta kasvatettaessa. Sen rooli voi olla jopa suurempi kuin väylien laadulla. Kun pyörä on turvassa ja helposti käyttöönotettavissa sekä kotona että asiointikohteissa, valitaan se todennäköisemmin kulkumuodoksi. Pyöräilyn sähköistyminen muokkaa osaltaan tarpeita, Turun Polkupyöräilijöiden puheenjohtaja Antti Vähäsöyrinki sanoo.

Latauskaappeja, pysäköintitalli ja reaaliaikaista dataa

Latauspolku on kehittänyt maailman ensimmäisen sähköpolkupyörien akkujen latauskaapin, joka pystyy automaattisesti havaitsemaan palon syttymisen ja sammuttamaan palon itsenäisesti.

Sähköpyörän latauskaappi sijaitsee Hansakorttelissa Yliopistonkadun puoleisessa tuulikaapissa. Käyttöön kaapit saadaan syyskuun loppuun mennessä.

- Turvallinen lataus sisätiloissa on elinehto lisääntyvälle sähköpyöräkannalle ja ympärivuotiselle sähköpyöräilylle. Kaapissa akun latausta seurataan lämpö- ja kaasuantureiden avulla ja akun lämpövuoto tilanteessa kaappi sammuttaa latausvirran. Mikäli akkupalon vaara on ilmeinen, kaappi täyttää latauslokerot vedellä - parhaalla menetelmällä akkupalon sammuttamiseksi - sekä tekee ilmoituksen tilanteesta, Latauspolku Oy:n Mikko Pajamies kuvailee toimintamallia.

Latauskaapit toimivat asiakkaan omien latureiden kanssa ja avaus tapahtuu Latauspolun applikaation avulla. Kokeilussa Latauspolku tarjoaa kolme latauskaappia, jotka sijoitetaan Turun pääkirjaston uutistorille, Hansakorttelin Yliopistonkadun puoleisen sisäänkäynnin tuulikaappiin ja linja-autoaseman aulaan. Kaapit ovat asiakkaiden käytössä ilmaiseksi.

Kirjastossa sähköpyörän latauskaappi on uutistorilla puhelinten latauskaapin vieressä.

Kaskea tuo kokeiluihin turvallisen, suljetun pyöräpysäköintitallin, jonka avaus ja maksu tapahtuu lippuautomaatilla. Pyöräpysäköintitalli sijoitetaan linja-autoaseman pysäköintialueen viereen, kevyen liikenteen väylän reunaan. Tallin hyödyt korostuvat erityisesti pidempiaikaisessa pysäköinnissä ja viikonloppuisin, jolloin pyörät ovat kaikkein alttiimpia ilkivallalle ja varkauksille.

Pysäköinnin hinta tallissa on 1 € / 48 h. Kokeilu kestää vuoden loppuun asti. 

MarshallAI tarjoaa järjestelmän, jolla voidaan reaaliaikaisesti seurata ja analysoida pyöräpysäköintiä. Järjestelmä kerää dataa pyöräpysäköinnistä kamerakuvan avulla ja analysoi datan konenäköä hyödyntäen. Datasta pystytään analysoimaan pyöräpysäköinnin kestoa, pysäköintialueen käyttöastetta ja esimerkiksi sään vaikutusta pyörien määrään. Kerätyn tiedon perusteella voidaan kehittää ratkaisuja helpottamaan pyöräilyä kaupungin alueella sekä havainnoimaan mahdollisia väärinkäytöksiä ja ilkivaltaa.

Syksyn pyöräpysäköintikokeilut ovat osa Keskustan kehittämisen ja Smart and Wise Turun kärkihankkeita.

Lisätietoja sivuilta: turku.fi/pyorapysakointi

Tietoa aiemmista auto- ja pyöräpysäköinnin kokeiluista, joita on toteutettu Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa