Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailun ilmoittautumisvaiheen aikana kilpailun sponsorit esittelevät kukin vuorollaan yrityksensä kestävän kehityksen tavoitteita ja toimintatapoja. Yritysten artikkeleissa esittelemien ratkaisujen, ideoiden ja innovaatioiden tarkoituksena on inspiroida toisen asteen opiskelijoita heidän kilpailutöissään ja tuoda esille, millaisia muotoja kestävä kehitys saa eri alojen yrityksissä.

Vuonna 1834 perustettu Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulku- ja energiamarkkinoiden kestävien ratkaisujen toimittaja. Me maksimoimme asiakkaidemme alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden. Menestyksemme perustuu laajaan ratkaisuvalikoimaan, maailmanlaajuiseen palveluverkostoon ja innovointikykyyn, jota tarvitaan sekä meri- että energiateollisuuden hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Kestävä kehitys ohjaa toimintaamme ja tuotekehitystä

Meitä wärtsiläläisiä on lähes 18,000 eri puolilla maailmaa, ja me kaikki rakennamme työllämme kestävää yhteiskuntaa päämäärämme innoittamana. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen perustuu strategiaamme ja päämääräämme. Yhdessä arvojemme, periaatteidemme ja kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa se luo perustan toimintojemme ja tuotteidemme kehittämiselle.

Innovatiivisilla ja tehokkailla ratkaisuilla on keskeinen rooli toiminnassamme merenkulku- ja energiamarkkinoiden päästöjen vähentämisessä. Kehitämme teknologioita, jotka ovat kiristyvien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia tai jopa ylittävät ne. Ne liittyvät muun muassa: 

  • hyötysuhteen parantamiseen
  • polttoainejoustavuuteen
  • päästöjen vähentämiseen
  • jätteiden käsittelyyn
  • melun torjuntaan
  • hybridi- ja energianvarastointijärjestelmiin sekä
  • jäte- ja painolastivesien puhdistukseen.

Kohti vedyllä ja ammoniakilla toimivia hiilivapaita ratkaisuja

Wärtsilä ohjaa energia- ja merenkulkualaa kohti hiilivapaita ratkaisuja kehittämällä tulevaisuuden polttoaineita. Testiohjelma Wärtsilän polttoainejoustavilla moottoreilla tekee meistä edelläkävijän vedyn ja ammoniakin käyttöönotossa moottoripolttoaineina.
Vety ja ammoniakki eivät sisällä hiiltä, joten niiden käytöstä ei synny hiilidioksidipäästöjä. Wärtsilän moottorilaboratoriossa Vaasassa suoritettiin vastikään laaja-alaiset moottoritestit, joilla määritetään optimaaliset parametrit näillä polttoaineilla toimiville moottoreille. Testitulokset ovat erittäin rohkaisevia. 

Testausta jatketaan tulevina vuosina. Tavoitteena on määrittää toteuttamiskelpoisimmat moottoriratkaisut voimalaitosten ja meriteollisuuden sovelluksiin ja mahdollistaa siirtyminen hiilineutraaliin tulevaisuuteen vihreillä polttoaineilla.

Wärtsilä kehittää myös ammoniakin varastointi- ja jakelujärjestelmiä osana EU:n ShipFC-hanketta. Olemme saaneet jo merkittävää kokemusta ammoniakista suunnittelemalla lastinkäsittelyjärjestelmiä nestekaasuja kuljettaville aluksille, joista monet kuljettavat ammoniakia. Osana Demo2000-projektia aloittamme ammoniakin testaamisen 4-tahtisessa merimoottorissa yhdessä asiakkaidemme kanssa Norjan Stordissa sijaitsevassa Sustainable Energy Catapult Centressä. 

- Wärtsilä on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle kahteen asteeseen, ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivien moottoreiden kehittäminen on tässä ratkaisevan tärkeää. Menestyksekkäät moottoritestit auttavat meitä tarkastelemaan erilaisia tulevaisuuden polttoaineita ja määrittämään optimaalisen sovelluksen jokaiselle kestävälle polttoaineelle, toteaa Wärtsilän polttoainetutkimusyksikön johtaja Mikael Wideskog.

 

- Tällä vuosikymmenellä tapahtuvat teknologiset muutokset molemmilla loppumarkkinoillamme ovat merkittävämpiä kuin mitkään viimeisen 30 vuoden aikana. Me näemme nämä mahdollisuuksina, mutta se vaatii kuitenkin myös uusien ideoiden omaksumista ja parhaiden käytäntöjen jakamista, sanoo Wärtsilän toimitusjohtaja Håkan Agnevall.

Me uskomme, että muutos on mahdollista ja innovaatioita syntyy, kun ihmiset tekevät yhteistyötä. Perintömme ja kulttuurimme ohjaa meitä miettimään huomisen haasteita sen sijaan, että takertuisimme eilisen ratkaisuihin. Tämän vuoksi on hienoa olla mukana Beyond 2030 Challenge -tapahtumassa ja kannustaa nuoria uusien ideoiden ja innovaatioiden synnyssä.

Tsemppiä kilpailuun!

Tutustu Wärtsilään videoilla

Wärtsilä Balancing solutions: Saving the planet

How does an Electric Motor work? (DC Motor)