Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailu on loistava mahdollisuus kaikille Suomen toisen asteen opiskelijoille syventyä heitä kiinnostavaan kestävän kehityksen haasteeseen. Kilpailussa opiskelijat kehittävät ympäristöä ja yhteiskuntaa tukevia ratkaisuja tieteen ja teknologian keinoin. Opiskelijat pääsevät kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyn kilpailun voitti Voittamattomat-joukkue TSYKin lukiosta. Joukkue kehitti melusovelluksen, jonka avulla kaupunkilaiset pystyvät välttämään terveydelle haitallista melusaastetta. Toiseksi tullut Kerttulin lukion FoM-joukkue kehitti useassa eri sovelluksessa toimivan vertaistukiverkoston nuorten mielenterveyden tukemiseksi. Kolmanneksi sijoittunut joukkue Ideonella sakaiensis Halikon lukiosta ideoi ja kehitti merien muoviroskaa hajottavan käsittelylautan.

Kilpailijoiden työt ovat jääneet elämään myös kilpailun jälkeen. Muovin käsittelylauttaan voi tällä hetkellä käydä tutustumassa Forum Marinumin 40 000+ -näyttelyssä, missä pääsee rakentamaan oman Muovisyöppö-lauttansa.

Tulevaisuus tehdään nyt

Kilpailu on oiva esimerkki yhteistyöstä elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja korkeakoulujen kanssa. Tänä vuonna valtakunnalliseksi laajentunut ainutlaatuinen kilpailu rohkaisee opiskelijoiden lisäksi myös muita turkulaisia ja suomalaisia aktivoitumaan ilmasto- ja ympäristökysymysten kanssa. Kilpailijoiden myötä kestävän kehityksen haasteisiin keskittyvät ideat ja toimet leviävät myös heidän lähipiiriinsä ja luovat positiivisen lumipalloefektin mm. ilmastotietoisuuden suhteen.  

Tiedekilpailu toimii alustana ja ponnahduslautana nuorille, jotka haluavat tarttua ympäristöhaasteisiin ja luoda omat tulevaisuuden ratkaisunsa, joiden avulla pelastetaan ympäristö ja ihminen. Toivomme, että nuoret lähestyvät kilpailua ennakkoluulottomasti ja inspiroivat suomalaisia kohti kestävämpää tulevaisuutta.  

Tiedekilpailun perustajat Turun kaupunki ja Bayer ajavat vihreitä arvoja yhteistyön kautta ja haluavat kannustaa kaupunkilaisia toteuttamaan kestäviä valintoja osana jokaisen arkea. Turun kaupungin puolesta kilpailua koordinoi STEAM Turku. Tiede- ja teknologiakoulutusta Turussa ja Lounais-Suomen alueella edistävä STEAM Turku koostuu joukosta kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia, jotka kehittävät tekniikan, tieteen, innovaatioiden ja teknologian opetusta ja osaamista eri kouluasteilla.  

Tämän vuoksi me olemme mukana 1,5 asteen kampanjassa. Ilmastotekonamme me kannustamme opiskelijoita innovoimaan ympäristö- ja ilmastoratkaisuja ja nostamme ne valokeilaan ja osaksi julkista keskustelua.  

Opiskelija, mikä on sinun ilmastotekosi? Osallistu kilpailuumme lähettämällä suunnitelmasi tiedeprojektistasi 15.10. mennessä!

Turun kaupunki mukana kampanjassa

Olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen kampanjassa! Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä. 

On myös hyvä muistaa, että ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta liiketoimintaa. 

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. 

#Hiilineutraali2029 #Turku #Kylmääki