Turun kaupungin terveysasemat ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa yhteydensaanti ja hoitoonpääsy eivät toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Tilanne on otettu Turun kaupungilla vakavasti ja sitä pyritään korjaamaan useilla eri toimenpiteillä. Turun sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee terveysasemien toimenpidesuunnitelmaa kokouksessaan 29.9.2021.

Nopeimpia yksittäisiä toimenpiteitä ovat mm. lisähenkilöstön hankkiminen ostopalveluna puhelinpalveluun sekä terveysasemien vastaanottotyöhön, terveysasemien vastaanottokäyntien hankinta palvelusetelillä, lääkereseptien uusintojen hankinta ostopalveluna, ammattiryhmien työnjaon uudelleentarkastelu, avustavien ammattihenkilöiden rekrytointi sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen.

– Terveysasemien vaikea tilanne ei aiheudu pelkästään koronapandemiasta. Terveysasemat ovat vaikeassa kierteessä, kun kilpailu työvoimasta on koko ajan pahentunut ja henkilöstö siirtyy terveysasemilta muihin työpaikkoihin. Tämä lisää osaltaan terveysasemilla työskentelevän henkilöstön työkuormaa. Myös vastaanottoaikoja on ollut tarjolla aiempaa vähemmän, kun työtekijöitä puuttuu, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta sanoo.

Terveysasemien henkilökunta on tehnyt merkittävän osan pandemiatyöstä

Vuosien varrella terveysasemien toimintaa on pyritty kehittämään monella tapaa. Keskustan terveysasemalla on mm. otettu käyttöön akuuttilinja ja Mäntymäen terveysasemalla iltavastaanottotoiminta. Henkilökuntaa on lisätty mm. vuosina 2018 ja 2020, mutta viimeisin toimenpide ei ehtinyt vaikuttaa toimintaan ennen koronapandemiaa.

– Koronapandemian aiheuttama hoitovelka näkyy edelleen lähes kaikissa terveyspalveluiden toiminnoissa. Terveysasemien henkilökunta on tehnyt merkittävän osan pandemiatyöstä, mm. koronarokotuksia ja jäljitystyötä, koronantorjuntabussin toimintaa ja koronapuhelinpalveluja. Tämä on vaikuttanut merkittävästi toimintaamme nyt jo puolentoista vuoden ajan, sanoo asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas.

Vuoden 2020 aikana terveysasemakäyntejä oli 23,7 % (60 662 käyntiä) vähemmän kuin vuonna 2019 ja vuoden 2021 ensimmäisen alkupuolen aikana terveysasemakäyntejä oli 27,9 % (33 260 käyntiä) vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Samanaikaisesti yhteydenottojen määrä terveysasemille on lisääntynyt merkittävästi pääosin koronaan liittyen. Tilannetta on tähän mennessä korjattu mm. perustamalla tilapäisiä vakansseja sekä hankkimalla lisähenkilöstöä puhelintyöhön ja rokotustoimintaan, kehittämällä robotiikkaa sekä hankkimalla lääkäriresurssia jononpurkuun.

Oman henkilöstön työkuormaa on tarkoitus vähentää ja tehdä työtä hallittavammaksi

Jotta kasautunutta kysyntää ja jonokierrettä päästään purkamaan, sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään toimenpidesuunnitelman kolme keskeistä tavoitetta.

Tavoitteet ovat saatavuuden parantaminen, työn hallinnan ja työhyvinvoinnin parantuminen kaikille työntekijäryhmille sekä muun kehittämisen jatkaminen kaupungin sopeuttamisohjelman mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden apulaispormestari Elina Rantasen mukaan tilanteeseen puuttuminen nopeasti monenlaisilla toimenpiteillä on välttämätöntä.

– Lisäämällä välittömästi palvelujen ostoa vähennetään henkilöstön työkuormaa ja tehdään työtä hallittavammaksi. Työhyvinvointiin panostamalla lisätään työssä viihtymistä, mikä auttaa myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tulee seuraamaan toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, apulaispormestari Elina Rantanen sanoo.

Kolme tavoitetta terveysasemien ongelmien ratkaisemiseksi parantamiseksi ovat:

Tavoite 1: Saatavuuden parantaminen

Puhelintyöhön ja hoidon tarpeen arviointiin ehdotetaan lisähankintaa ostopalveluna. Tämän lisäksi ehdotetaan määräaikaista lisähankintaa terveysasemien vastaanottokäynteihin ottamalla täysimääräisesti käyttöön voimassa olevan jononpurkutyön puitesopimuksen Pihlajalinnan kanssa sekä uudella vastaanottokäyntien ostopalveluhankinnalla. Lääkäri- ja hoitajakäyntejä hankittaisiin vuonna 2022 palvelusetelillä oman palvelutuotannon rinnalla, jos hoitoonpääsyaika jää tavoitteesta. Lisäksi lääkereseptien uusiminen ehdotetaan hankittavaksi oman tuotannon rinnalle. Kokonaisuuden kustannusarvio vuosille 2021–2022 on 4,54 M€. Koska kustannukset kohdentuvat koronapandemian aiheuttamaan hoitovelkaan, ne on tarkoitus kattaa valtionosuudella.

Tavoite 2: Työn hallinnan ja työhyvinvoinnin parantuminen kaikilla työntekijäryhmillä

Terveysasemien henkilöstön työjakoa ja lähijohtamisen tavoitteita halutaan tarkastella uudelleen, jotta henkilökunnan työstä vapautuisi enemmän aikaa suoraan potilastyöhön ja lähijohtajat pystyisivät tukemaan nykyistä paremmin työntekijöitä työssään. Tarkoituksena on myös rekrytoida avustavia työntekijöitä hoitohenkilökunnan avuksi ja tehostaa myös hoitohenkilökunnan rekrytointia. Myös työn prosessit vaativat uudelleentarkastelua. Henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan mm. erillisellä perehdytys- ja sparrausohjelmalla sekä hyvästä työstä palkitsevan kannustinmallin suunnittelulla ja työaikajoustojen tarkastelulla.

Kustannusarvio työn hallinnan ja työhyvinvoinnin parantamisen osalta vuosille 2021–2022 on 0,42 M€, josta osa sisältyy vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.

Tavoite 3: Muun kehittämisen jatkaminen kaupungin sopeuttamisohjelman mukaisesti

Kaupungin sopeuttamisohjelmassa hyväksyttyjen ja jo aloitettujen toimenpiteiden edistämistä jatketaan, ja tavoitteeseen lisätään pormestariohjelman mukaisten tavoitteiden sekä sote-uudistuksen tavoitteiden edistäminen. Vaikuttavuutta ja laatua vahvistetaan pormestariohjelmassakin esiin nostetun hoidon jatkuvuuden sekä digitaalisuuden myötä. Myös terveysasemien toimintamallin uudistaminen jatkuu sopeuttamisohjelman mukaisesti.  

Lisätietoja asiasta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 29.9.2021: https://ah.turku.fi/sosterla/2021/welcome.htm