Turun kaupungin hankintapalvelut kutsuu yritykset runsaan vuoden tauon jälkeen varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelutilaisuuteen. Teemana torstaina 30.9.2021 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa ovat Turun kaupungin vastuullisuus- ja kiertotalousasiat.

Kiertotalous tähtää materiaalien parhaaseen mahdolliseen uudelleenhyödyntämiseen kestävän kasvun ja kehityksen kautta, ja se on yksi Turun ja Varsinais-Suomen prioriteeteista. Turun kiertotalouden tiekartassa on viisi painopistealuetta: energia, ruoka, vesi, liikkuminen ja rakentaminen. Näissä teemoissa toteutettavilla kiertotalousratkaisuilla on merkittävä vaikutus kasvihuonepäästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen.

Turun kaupunki haluaa profiloitua kokeilualustana kiertotalouden kokeiluille ja piloteille, joiden tavoitteena on siirtyä pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Tilaisuudessa hahmotellaankin yhteistyöfoorumeiden lisäksi toimijoiden mahdollisuuksia toteuttaa kiertotalouteen perustuvia kokeiluja ja tapoja, joilla Turun kaupunki voisi toimia kumppanina yrityksille ja mahdollistaa uusien kiertotalouspalveluiden ja -tuotteiden yhteiskehittämisen.

Turun kaupunki on kiinnostunut laajentamaan vastuullisten elintarvikeostojen määrää ja esitteleekin markkinavuoropuhelussa myös toimintamallin, jonka avulla pyritään löytämään perustasoa laajempia ilmastotoimia toteuttavia elintarviketoimittajia.

Maailmanlaajuinen koronapandemia laittoi varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelutkin tauolle, kun aiemmin vastaavia tilaisuuksia on Turussa järjestetty säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

- Nyt on korkea aika elvyttää keskusteluperinne, ja kutsummekin yrityksiä osallistumaan globaalisti tärkeän asian äärelle. Tilaisuus on yrityksille ja toimijoille samalla oiva mahdollisuus päästä luomaan tärkeitä kontakteja ja vaikuttamaan tulevien hankintojen sisältöihin sekä tuomaan omia innovaatioitaan esille, projektipäällikkö Jere Lumikko Turun kaupungin hankintapalveluista kannustaa.

Infotilaisuus toteutetaan virtuaalisesti Teamsin välityksellä torstaina 30.9.2021 klo 13 - 15. Tilaisuuden ohjelmasisältö ja ilmoittautumislinkki löytyvät julkisten hankintojen palvelusta Hilmasta. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua.