Suomen 187 000:lla yksinyrittäjällä on suuri potentiaali tehdä päästövähennyksiä. Muotomyrsky selvitti mikroyrityksen polun hiilineutraaliksi. Oman ilmastoteon lisäksi tavoitteena oli osoittaa, että pienetkin voivat tehdä suuria tekoja.

Muotomyrskyn ilmastoteko pähkinänkuoressa

  • Mikroyritys selvitti omat päästönsä ja muutti nopeasti toimintansa hiilineutraaliksi
  • Tavoitteena luoda malli yksinyrittäjille tulla hiilineutraaliksi, jolloin pienistä teoista kasvaa suuri vaikutus

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

Kysyimme Muotomyrskyn Johanna Liipoltalta viisi kysymystä yrityksen ilmastoteosta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Muotomyrksy tarjoaa palvelumuotoilua ja konsultointia. Asetin tavoitteeksi yrityksen hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2021 mennessä. Selvitin miten mikroyritys voi saavuttaa hiilineutraaliuden. Aluksi laskin hiilijalanjälkemme GHG -standardin mukaisesti (Greenhouse Gas Protocol ). Sen jälkeen tein suunnitelman päästöjen vähentämisestä ja kompensoimisesta.

2. Miten ilmastotekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Ilmastoteko vähentää suoraan yrityksen hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 2 500 kg. Ilmastoteolla on myös välillinen vaikutus. Muotomyrksy on esimerkki, miten mikroyritykset voivat tehdä pienillä valinnoilla suuria vaikutuksia. Jos kaikki Suomen yksinyrittäjät, joita on noin 187 000, tekisivät saman verran ilmastotekoja niin vähennys olisikin jo huimat 467 500 000 kg hiilidioksidia vuodessa.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Halusin tietää sekä oman yrityksen hiilijalanjäljen että millaisilla keinoilla voidaan vaikuttaa heti päästöihin. Tavoitteena oli myös ymmärtää, miten voidaan pitkällä tähtäimellä vaikuttaa omaan toimintaan tai asiakkaiden toimintaan.

Haluan toimia esimerkkinä, että on mahdollista tehdä pieniä ja suuria tekoja yhtä aikaa. Minulle on tärkeää myös, että jatkossa mikroyritykset ovat tasavertaisia julkisissa hankinnoissa. Siksi on tärkeää luoda helppoja työkaluja, jotka mahdollistavat tasavertaisuuden.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin? 

Näen, että konsulttiyritykset voivat tehdä nopeita ratkaisuja muutamalla esim. omia sähkösopimuksia tai suunnitelmalla ja toteuttamalla päästötöntä liikkumista, tai tukemalla henkilöstön vähähiilisiä ruokailutottumuksia. Yhtä lailla on tärkeää, että konsulttiyritykset ovat myös vaatimassa omilta sidosryhmiltään, sekä asiakkailtaan, että alihankkijoilta hiilineutraalisuutta.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Minusta on tärkeää, että jokainen toimija kokee olevansa se muutoksentekijä. Ilmastoteot eivät ole yhden tahon toimintaa ja tekemistä, vaan on nähtävä ja koettava olevansa tärkeä osa yhteistä positiivista ja vastuullista tulevaisuutta.