Uusi oppivelvollisuuslaki nosti oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen. Keväällä peruskoulunsa päättäneet ja kevään yhteishaussa hakeneet nuoret ovat ensimmäiset, joita 18 ikävuoteen laajennettu oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste koskevat. Turussa tilanne on hyvä ja ilman opiskelupaikkaa on vain reilut 20 oppivelvollisuusikäistä, joille vielä järjestellään paikkoja.

Oppivelvollisuusikä on korotettu 18 ikävuoteen, ja tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.  

– Laajennetun oppivelvollisuuden toteutuminen etenee hyvin ja tilanne on Turun kaupungilla hallussa. Viimeisimmän tiedon mukaan ilman opiskelupaikkaa on reilut 20 nuorta, kertoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.  

Työryhmä laajennetun oppivelvollisuuden toteutumisen seuraamiseksi 

Asuinkunnilla on velvollisuus osoittaa jokaiselle opiskelupaikka. Turun kaupunkiin on nimetty monialainen työryhmä laajennetun oppivelvollisuuden toteutumisen seuraamiseksi.  

Perusopetuksen puolella huolehditaan siitä, että oppilas saatellaan toisen asteen opintojen pariin. Toisella asteella toimii opinto-ohjaajien lisäksi sosiaalityöntekijä. Tällä mallilla tavoitetaan niitä oppivelvollisuusikäisiä nuoria, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa ja käydään läpi kunkin tilanne. 

– Työryhmän avulla nuoret tavoitetaan entistä paremmin. Täytyy muistaa, että jokaisen nuoren tilanne on yksilöllinen ja myös ratkaisut ovat yksilöllisiä. Kaikki nuoret ovat kuitenkin nyt palveluiden piirissä, ja heidän tilanteensa selvitetään, ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen kertoo. 

– Turussa on myös edelleen vapaana riittävästi toisen asteen opiskelupaikkoja ammatillisessa koulutuksessa. 

Turun seudulla tarjolla useita opiskelupaikkoja  

Turussa ja Turun seudulla on tarjolla useita opiskelupaikkoja. Enemmänkin kyse on siitä, miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Ohjauksen tarve yläkouluissa on kasvanut ja aikaistunut.  

–  Turussa on varsin hyvä tilanne. Suurimmat haasteet liittyvät runsasta tukea perusopetuksessa saaneiden jatko-opiskelupaikkojen järjestämiseen. Kaikille motivoituneille voidaan järjestää uusi opiskelupaikka Turusta tai Turun seudulta. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä nuorisopalvelut antavat täyden tukensa. Apua ja tukea on tarjolla runsaasti, Jalonen tiivistää. 

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös toiselle asteelle valmentavissa koulutuksissa, kuten ammattikouluun valmentavassa Valma-koulutuksessa. Ensi vuonna valmentavat koulutukset kootaan yhteen yhdeksi Tuva-koulutukseksi, joka kattaa lukioon ja ammattikouluun haluavat nuoret sekä esimerkiksi maahanmuuttajanuoret, joiden kielitaidot eivät riitä toisen asteen opiskeluun.