Turun kaupunginhallitus hyväksyi 5.10.2021 esityksen Kauppahallin korttelin kehittämisen strategisista linjauksista sekä innovaatiokumppanuussopimuksen solmimisesta JKMM Arkkitehtien kanssa. Suunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on toivottaa turkulaiset tervetulleeksi Kauppahallin korttelin kehittämiseen sekä mukaan luomaan uudenlaista kaupunkikulttuuria.

Turun Kauppahallin korttelin kehittämishankkeessa halutaan kehittää turkulaista kaupunkikulttuuria ja rakentaa onnellisen kaupungin infrastruktuuria. Sillä luodaan puitteita, joissa on tilaa yrittää, kokea elämyksiä ja nauttia kaupungista. Hankkeessa otetaan huomioon korttelin kauppiaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja turkulaisten toiveita tulevaisuuden Kauppahallikorttelista ja sen kehittämisestä. Alustavat keskustelut on jo käyty kaikkien nykyisten kiinteistönomistajien kanssa. Lopputuloksen kannalta on tärkeää luoda yhteistä tilaa, josta turkulaiset voivat olla ylpeitä.

Kauppahallin korttelin uudistuksessa säilytetään Turun ja koko Suomen kannalta historiallinen kortteli ja samalla rakennetaan uutta arkkitehtonisesti arvokasta kokonaisuutta, joka nivotaan tiiviiksi osaksi kauppakeskustaa. Korkeatasoisella arkkitehtuurilla varmistetaan turkulaisille ja turisteille vetovoimainen kaupunkitila, joka on myös kaupallisesti kiinnostava kokonaisuus. Kaiken ytimenä on pidetyn Kauppahallin roolin säilyminen keskeisenä myös huomenna. Hanke vahvistaa Turun keskustan kilpailukykyä ja kasvua niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen ja viihtymisen näkökulmista.

- Uudistetulla Kauppahallin korttelilla luomme uutta Turkua, mutta teemme sen kaupunkilaisia kuunnellen ja vanhaa kunnioittaen. Kansainvälisesti kauppahallit ovat aina olleet keskeisiä kaupunkikulttuurin keskuksia, ja siihen pyrimme myös tässä hankkeessa. Uusi Kauppahallin kortteli kutsuu yrittäjiä näyttämään koko potentiaalinsa ja intohimonsa, kaupunkilaiset nauttimaan uudistuvasta korttelista ja myös vierailijat kokemaan uusi kortteli luontevana osana historiallista Turkua, kertoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen. 

Turun kumppanina hankkeessa on Sytytä Turku -kilpailun voittajiin lukeutunut arkkitehtitoimisto JKMM, joka tunnetaan kaupunkilaisten rakastamasta Turun kirjastosta sekä myös Helsingin uudesta maamerkistä Amos Rexistä. Näiden menestystarinoiden esimerkkiä halutaan seurata myös Kauppahallikorttelin kehitystyössä. Kauppahallikorttelin kehittäminen liittyy olennaisesti lähes kaikkiin merkittäviin keskustan kehityshankkeisiin, muun muassa kauppatorin uudistushankkeeseen sekä Fortuna-kortteliin ja sen uudisrakentamiseen.

Kaupunginhallituksen päätettävänä olivat tiistaina 5.10. JKMM:n innovaatiokumppanuussopimuksen lisäksi joukko strategisia tavoitteita, jotka liittyvät Kauppahallin korttelin rooliin kaupunkitilassa, suunniteltuihin käyttötarkoituksiin ja ilmastovastuullisuuden kunnianhimon tasoon.

Asia kaupunginhallituksen pöytäkirjassa