Sirkkalan koulussa aloitettiin syyslukukaudella jo pitkään suunniteltu remontti, jonka odotetaan valmistuvan vuonna 2023. Remontin ajaksi Sirkkalan koulu muutti väistötiloihin Kärsämäkeen. Koulun arki on lähtenyt hyvin käyntiin uudessa ympäristössä.

Sirkkalan koulun rehtorin Elise Kurténin työtehtäviin on tänä syksynä kuulunut kaikkea muuta kuin pedagogisia työtehtäviä. Aikaa on kulunut muun muassa Sirkkalan koulun remontin suunnittelussa arkkitehtien kanssa sekä muissa käytännön järjestelyissä. Remontointi on tarpeen, sillä koulussa on puutetta tarvittavista tiloista. Remontin jälkeen koulu saa uudet tilavammat ja raikkaat tilat sekä yhden uuden rakennuksen.

- Muutto väistötiloihin Kärsämäkeen on konkretisoinut sen asian, että teemme oikeasti asioita koulumme tulevaisuuden eteen. Uusi osoite on herättänyt kysymyksiä erityisesti vanhempien keskuudessa, mikä on tässä tilanteessa ymmärrettävää. Olemme kuitenkin tehneet paljon työtä sen eteen, että jokainen ymmärtää väliaikaisen muuton olevan välttämätöntä ja hyväksi meille ja meidän koulullemme, Kurtén kertoo. 

Kärsämäen rakennus on aikaisemmin ollut Turun aikuiskoulutuskeskuksen käytössä. Tällä hetkellä Sirkkalan koulun lisäksi Kärsämäen tiloissa toimii Sirkkala förskolan, erityiskoulu Sirkkalabackens skola, sekä osa Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuutta. Koululla on oma kerroksensa ja oppilaita ja opettajia on Kärsämäessä yhteensä noin 300.

- Kärsämäen tilat ovat meidän tilanteessamme ehdottomasti parhain mahdollinen vaihtoehto. Olemme suunnitelleet kaiken oppilaat edellä, jotta oppilailla on parhaimmat mahdolliset olosuhteet uudessa ympäristössä, Kurtén mainitsee. 

Muutto uusiin tiloihin on sujunut hyvin

Muutto väistötiloihin on tapahtunut hyvin jouhevasti, sillä koko henkilökunta ymmärtää tarpeen remontille ja väliaikaiselle muutolle uuteen osoitteeseen. Yhteistyö eri tahojen välillä on myös sujunut mutkattomasti. Yhteistyötä tullaan tekemään ainakin lähellä sijaitsevan Pallivahan koulun kanssa, sillä Kärsämäestä puuttuvat käsityötilat. 

Vaikka myös Kärsämäen tiloja joudutaan vielä syksyllä hieman remontoimaan, suhtautuu Kurtén tähän positiivisesti. Kurténin mielestä on tärkeää keskittyä siihen mitä heillä jo on, ei vain ainoastaan siihen mitä heillä ei ole. Positiivisuus on juuri se asia, mitä Kurtén kaikessa toiminnassa painottaa. 

- Positiiviset puolet ehdottomasti hallitsevat tällä hetkellä. Aikaisemmin meillä ei ollut riittävästi tilaa, mutta täällä meillä on. Muutto väistötiloihin ei automaattisesti tarkoita katastrofia ja siksi positiivisia asioita on äärimmäisen tärkeää korostaa kaikille osapuolille.

Kurténin mukaan Kärsämäen tilat ovat tuoneet henkilökuntaa tiiviimmin yhteen, sillä he ovat yhdessä rakennuksessa. Tilavat luokkahuoneet myös mahdollistavat oppilaille mielekkään oppimisympäristön ja lähellä oleva luonto mahdollistaa uudenlaisia ulkoliikuntatunteja. Oppilaiden iloksi myös koulun piha on juuri valmistunut.

 

Oppilaat ja opettajat ovat tyytyväisiä Kärsämäen tiloihin

Oppilaat ovat ottaneet muuton Kärsämäkeen positiivisin ja avoimin mielin vastaan ja he viihtyvät hyvin uusissa tiloissa. Kun oppilailta kysyy mikä Kärsämäessä on parasta, vastaavat he yksimielisesti itse koulurakennuksen ja koulun pihan olevan parasta. Ainoa ikävä asia on hieman pidentyneet koulumatkat, mutta tästäkin haasteesta oppilaat ovat selviytyneet hyvin. 

Kurtén yhtyy oppilaiden kommentteihin. Hänen mukaansa oppilaat ovat olleet innoissaan ja ylpeitä uusista ja hienoista väistötiloista. Eniten ajatuksia herättäneet koulumatkatkaan eivät ole ongelmallisia, sillä Sirkkalan koulu on tehnyt koulumatkoissa yhteistyötä Fölin kanssa. Kaksi bussilinjaa kuljettaa oppilaat kodeista kouluun ja takaisin. Reitit on suunniteltu sen mukaan, missä oppilaat asuvat ja näin ollen bussimatkat ovat oppilaille helppoja ja turvallisia.

Oppilaiden ja Kurténin lisäksi myös opettajat ovat erittäin tyytyväisiä Kärsämäen tiloihin. Osa opettajista jopa niin tyytyväisiä, että he jäisivät mielellään kokonaan Kärsämäkeen. Kurténin toimiviksi todetut vinkit kaikille tulevaisuudessa väistötiloihin muuttaville ovatkin seuraavanlaisia:

- Kaikkien osapuolten on ymmärrettävä, miksi väliaikainen muutto väistötiloihin tehdään, jotta muutto voi tapahtua mahdollisimman soljuvasti. Vanhasta on luovuttava, jotta uutta voi tulla tilalle. Ennen kaikkea rauhallisuus isoja muutoksia tehdessä on lapsille tärkeää. On myös tärkeää rohkeasti pyytää apua ja tukea muilta.

 

Teksti ja kuvat: Iiris Yli-Junnila