Maanantaina 18.10.2021 kokoontunut Turun kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki ostaa Rettigin kiinteistön taiteilijoiden ja luovien alojen käyttöön. Kiinteistön hankintaa varten perustetaan kiinteistöyhtiö.

Kaupunginvaltuuston päätös 18.10.2021

Taiteen talon operointimallista tuodaan esitys kaupunginhallitukseen syksyn 2021 aikana. Pro Manillasäätiö on toiminut asiassa neuvottelukumppanina.

Taide ja kulttuuri ovat merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turkua. Turun tuore pormestariohjelma korostaa taiteilijoiden olevan kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkityksen kasvavan myös taloudellisessa mielessä koko ajan.  

Pormestariohjelmaan on kirjattu lupaus Taiteiden talon perustamisesta. Sen tavoitteena on tuoda eri alojen luovat ihmiset yhteen ja elävöittää kaupunkia myös laajemmin. Tätä tavoitetta tuetaan nyt esitettävällä ratkaisulla Rettigin kiinteistön hankinnasta kaupungin omistukseen.

Kulttuurikaupungin tehtäviin kuuluu huolehtia taiteilijoistaan ja asukkaistaan varmistamalla taiteelle elinvoimaiset toimintaedellytykset.

- Taide ja kulttuuri rikastuttavat sekä kaupunkitiloja että ihmismieltä korvaamattomalla tavalla. Kulttuurikaupungin tehtäviin kuuluu huolehtia taiteilijoistaan ja asukkaistaan varmistamalla taiteelle elinvoimaiset toimintaedellytykset, pormestari Minna Arve sanoo.

Pro Manillasäätiö teki syyskuussa avauksen Rettigin kiinteistön hankinnasta sekä yhteistyöstä kaupungin kanssa. Yhteisten neuvottelujen jälkeen on päädytty esittämään mallia, jossa kaupunki ostaa kiinteistön ja Pro Manillasäätiö tulee siihen toiminnalliseksi operaattoriksi.

- Hyödynnämme molempien vahvuuksia. Kokeneena kulttuuritoimijana Pro Manillasäätiöllä on kyky ja osaaminen toiminnan suunnitteluun. Kaupunki puolestaan pystyy kantamaan vastuun kiinteistön omistuksesta, kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen sanoo.

Rettigin kiinteistön pihapiiriä.

Kaupunginvaltuuston 18.10.2021 tekemän päätöksen mukaan seuraavaksi perustetaan kiinteistöyhtiö, joka omistaa Rettigin kiinteistön ja tontin sekä pihapiirin kaikki rakennukset. Omistuksella on vahva strateginen rooli, sillä se mahdollistaa parhaiten tärkeäksi arvotetun Vanhankaupungin kokonaisvaltaisen kehittämisen.

- Haluamme kulttuurimme synnyinsijoille Vanhan Suurtorin ympäristöön entistä enemmän eloa, uudenlaisia sisältöjä ja kaikille avoimia tiloja, Minna Arve kuvailee tavoitteita. 

Taiteiden talolle laaditaan konsepti, joka sisältää taide- ja kulttuuritoimijoiden lisäksi alan yrittäjiä ja esimerkiksi galleria-, kahvila- ja ravintolatoimintaa.

- Meille on erityisen tärkeää kulttuurin edistäminen siten, että ammattitaiteilijat ja luovien alojen yritykset toimivat hedelmällisessä yhteistyössä, Pro Manillasäätiön hallituksen puheenjohtaja Benito Casagrande korostaa.

Pro Manillasäätiö haluaa avata kohteen toimintaa myös kansainvälisesti ja synnyttää yhteistoimintaa alueen korkeakoulujen kanssa.

- Säätiöllä on kaupungin kanssa useita yhteisiä tavoitteita: Vanhankaupungin elävöittäminen, Turun teollisen perinteen ja rakennusperinteen vaaliminen sekä taiteen ja luovien alojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen, Casagrande listaa.