Turun ratapiha-alueen kehittämistä koskeva asemakaavan muutosehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Ehdotukseen on tehty lausuntojen ja muistutusten sekä kehittäjäyhtiön tarkentuneiden tavoitteiden myötä muutoksia, jotka edellyttävät uutta nähtävillä oloa.

Tarkennettu ehdotus on nähtävillä 11.10.-9.11. välisenä aikana. Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa, joka pidetään 27.10. kello 18-20 etätilaisuutena Teamsissa.            

Asemakaavaehdotuksen perusratkaisu on pysynyt entisellään. Alueen keskeisen osan muodostaa korttelialue nykyisen varikkoalueen paikalla, johon sijoittuvat monitoimiareena, elämys- ja tapahtumakeskus, hotelli sekä liikunta-, palvelu- ja toimistotiloja. Köydenpunojankadun varteen ja alueen lounaiskulmaan Resiinaraitin lähelle on varattu korttelialueet asuin-, liike- ja toimistorakentamiselle ja Ratapihankadun varteen korttelialue toimistorakentamiselle. Ratapihan ylittää jalankulun ja pyöräilyn yhteys osana areenan ja elämyskeskuksen kansipihaa.

Tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa korkeimpien asuinkerrostalojen kerroslukua on pienennetty alueen lounaiskulmassa, jonne esitetään yhtä uutta kerrostaloa. Asuinrakentamisen rakennusoikeus säilyy samana kuin aikaisemmin. Areenan ja elämyskeskuksen rakennusoikeutta on pienenetty noin 20 000 k-m², rata-alueen rajausta on laajennettu, kansialueen kokoa Veturitallin lähellä on pienennetty ja auto- ja pyöräpysäköintimääräyksiä tarkennettu. Tarkistettu uudisrakentamisen rakennusoikeus on 166 350 k-m². Suojeltujen rakennusten kerrosala on yhteensä 32 610 k-m². Alueelle on tulossa arviolta noin 900 uutta asuntoa ja 1400 uutta asukasta.

Viitesuunnitelmakuva alueesta