Turun Satama järjestää arkkitehtuurikilpailun uuden, Viking Linen ja Tallink Siljan yhteiskäyttöön tulevan matkustajaterminaalin suunnittelijan valitsemiseksi.

Mikä on Ferry Terminal Turku -hanke?

  • Ferry Terminal Turku (FTT) on Turun Sataman sekä Tallink Silja ja Viking Line -varustamojen hanke matkustajaliikenteen kehittämiseksi.
  • Tavoitteena on rakentaa uusi yhteinen matkustajaterminaalialue varustamojen käyttöön.
  • Hanke sisältää myös varustamojen käyttöön tulevien laitureiden ja niiden tausta-alueiden uusimisen, autokentän rakentamisen liikenneyhteyksineen katuverkkoon sekä saattoliikenteen alueen. Lisäksi hankkeen yhteydessä tehdään uudelleenjärjestelyjä rahtisataman puolella.
  • Hankkeen kustannusarvio on 172 miljoonaa euroa.

Ferry Terminal Turku -hanke

Kaupunkilaisten ja matkailijoiden kannalta uusi yhteisterminaali on Ferry Terminal Turku -hankkeen kenties kiinnostavin osuus. Rakennus palvelee matkustajia vuosikymmenten ajan ja sen sijoittuminen satamaympäristöön lähelle Turun linnaa tekee kohteesta kaupunkikuvallisesti merkittävän.

- Korkean arkkitehtonisen laadun lisäksi onnistunut matkustajakokemus on meille ensisijaisen tärkeää ja se huomioidaan myös matkustajaterminaalin suunnittelijan valinnassa. Kaksivaiheisen kutsukilpailun järjestämisellä haluamme omalta osaltamme edistää viihtyisän kaupunkiympäristön luomista turkulaisille, Turun Sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm sanoo.

- Uusi yhteisterminaali tulee olemaan tärkeä portti Turkuun ja täältä maailmalle. Historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön asettuvalta terminaalilta edellytetään korkeatasoisia kaupunkikuvallisia ominaisuuksia. Erityisen painokkaasti ehdotuksissa tullaan arvioimaan myös toimivuutta sekä taloudellista toteuttamiskelpoisuutta, kuvailee Turun kaupunkisuunnittelujohtaja, arkkitehti Timo Hintsanen, joka toimii kilpailun tuomariston jäsenenä.

Matkustajaterminaalin arkkitehtuurikilpailuun kutsutaan mukaan viisi suunnitteluryhmää avoimen ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoitus kilpailusta julkaistaan julkisten hankintojen Hilma-tietokannassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi . Kilpailuaika on 12.11.–1.12.2021. (Ajankohtatieto täsmennetty sen varmistuttua uutisen julkaisun jälkeen.)

Kilpailun voittajan kanssa on tarkoitus tehdä sopimus matkustajaterminaalin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Matkustajaterminaalin urakoitsija kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Uusi matkustajaterminaali on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2026 alkaen.