Turun filharmoninen orkesteri toteutti kevään ja kesän 2021 aikana Runosmäen vanhainkodissa pilottiprojektin, jonka tavoitteena oli tuoda hyvinvointia edistäviä musiikkielämyksiä, osallisuutta ja kohtaamisia osaksi ikääntyneiden arkea.

KULTTUURIHYVINVOINNIN JUTTUSARJA

Turun kulttuuripääkaupunki-vuodesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta. ”Kulttuuri tekee hyvää” oli kulttuuripääkaupunkivuoden pääviesti, ja se säilyy myös 10-vuotisjuhlavuoden ykkösteemana. Tässä juttusarjassa kerrotaan, miten kulttuuri tekee hyvää turkulaisten arjessa tänä päivänä.

Osa 1: OmaKirjasto tuo kulttuurin kotisohvalle
Osa 2: Tanssiteatterista kuoromusiikkiin – taidetta kotoa käsin
Osa 3: Tanssikummi®n kanssa mielenterveyskuntoutuja voi päästä kiinni sanattomaan
Osa 4: Satuvideoista sirkustyöpajoihin – matalan kynnyksen kulttuuria lapsille 
Osa 5: Taidetta kotiin -hanke tuo taiteen iloa ikäihmisille
Osa 6: Elinvoimaa kulttuurista -tapahtumakokonaisuus tuo hyvinvointia ja taide-elämyksiä arkeen 
Osa 7: Kulttuuria ja liikuntaa huokein hinnoin
Osa 8: Saavutettavat orkesterit -pilotti vei virtuaaliselle musiikkimatkalle läpi elämänkaaren
Osa 9: Sanataide kannustaa luovaan ilmaisuun
Osa 10: Hyvinvoinnin ideahaun oivallukset ilahduttavat monipuolisuudellaan

Pilottiprojekti koostui kolmesta musiikillisesta virtuaalityöpajasta, vanhainkodin asukkaiden henkilökohtaista tapaamisista kummimuusikkonsa kanssa sekä päätöskonsertista. Kummimuusikkotapaamisten taustana ja päätöskonsertin suunnittelun pohjana toimivat osallistujista ennakkoon kerätyt musiikkimuistolomakkeet. Lisäksi pilotissa tutustuttiin kohderyhmälle tuotettujen digitaalisten sisältöjen kautta Turun filharmonisen orkesteriin ja sen verkkokonserttitoimintaan.

- Pilotin myötä luotu uusi toimintakonsepti sekä yhteistyömalli ovat mahdollistaneet hyvinvointia edistävien musiikkielämysten ja kohtaamisten tuomisen ikääntyneiden arkeen erityisesti vaikean korona-ajan keskellä, iloitsee projektin ja TFO:n tuottaja Heidi Pulkkinen.

Musiikkikohtaamisia vanhainkoteihin

Työpajoissa asukkaat johdateltiin musiikin avulla läpi elämänkaaren, omakohtaisia muistoja ja lauluja kerraten ja ylös kirjaten. Osin etänä ja osin läsnä toteutetut tilaisuudet sisälsivät musiikin kuuntelua, yhteislaulua, musiikkiin liittyviä, istuen tehtäviä, toiminnallisia harjoitteita sekä vuorovaikutteista keskustelua. Työryhmä suunnitteli työpajojen musiikkisisällöt kolmen eri teeman ympärille: I Lapsuus ja kotiseutu, II Aikuisuus, ihmissuhteet ja rakkaus, sekä III Elämän matka, usko ja toivo.

Musiikkiosuudet olivat ennalta taltioituja. Paikalla livelähetyksissä olivat virtuaalityöpajojen vetäjä, musiikkipedagogi-musiikkiterapeutti Terhi Lehtovaara sekä TFO:n muusikoita, jotka ovat suorittaneet Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristössä -koulutusjakson: Anne Eirola, huilu, Nicolas Indermühle, tuuba, Katja Kolehmainen, sello, Aapo Kyyhkynen, kontrabasso, Jussi Markkanen, lyömäsoittimet sekä Nobu Takizawa, viulu.

Virtuaalityöpajoissa kohdattiin asukkaat livelähetyksissä. Kuvassa vasemmalta: Jussi Markkanen, Terhi Lehtovaara ja Katja Kolehmainen. Kuva: Heidi Pulkkinen 

On ollut hienoa saada olla enemmän asukkaan kanssa. Olemme jutelleet paljon asukkaan lempikappaleesta ja siihen liittyvistä elämätarinoista. Todella hienoa on ollut monipuolinen sisältö, saada ikääntyneen ääni kuuluviin. 
- Yksikön esimies

Pilottiprojektiin osallistui Runosmäen ja Yli-Maarian vanhainkotien asukkaita, hoivahenkilökuntaa sekä asukkaiden omaisia.  Asukkaat osallistuivat tilaisuuksiin yhdessä hoitajiensa kanssa. Vanhainkodille oli ennakkoon toimitettu rytmisoittimia ja laulutauluja sekä kullekin asukkaalle oma muistivihko projektin kokemusten ylöskirjaamista varten.

Kummimuusikkotapaamiset toteutettiin Teamsin kautta. Tapaamisten sujuvoittamiseksi hoitohenkilökunnalle ja muusikoille tehtiin yksityiskohtainen tekninen ohjeistus. Teknistä tukea oli myös tarjolla läpi koko projektin. Musiikkihetkien toteutuksessa oli mukana tekniikan ammattilainen, joka huolehti videoyhteydestä, kuvasta ja äänentoistosta. Projekti huipentui Runosmäen vanhainkodissa elokuussa järjestettyyn päätöskonserttiin.

 
Asukkaat pääsivät osallistumaan virtuaalityöpajoihin ruudun välityksellä. Kuva: Runosmäen vanhainkoti.

Musiikkihetket olivat tosi piristäviä. Miehestäni näki, kuinka hän oli innostunut tapahtumista. Projekti oli kokonaisuudessaan upea ja mieleenpainuva. Kiitos, että sain olla mukana!  
- Asukkaan omainen

Lämminhenkisessä juonnetussa live-tilaisuudessa jokaiselle projektiin osallistuneelle asukkaalle omistettiin hänelle mieluisa lahjalaulu. Laulujen valinnassa oli huomioitu työpajoissa ja kahdenkeskisissä kohtaamisissa esille tulleita elämäntarinoita sekä laulu- ja musiikkimuistoja.

- Alun perin pilottiprojekti oli tarkoitus toteuttaa paikan päällä vanhainkodissa, mutta toteutus muuttui hybridiksi koronasta johtuen. Pilotissa otettiin suunniteltua suurempi digiloikka, joka tarjosi orkesterille mahdollisuuden löytää ja kehittää uudenlaisia virtuaalisia toimintatapoja, kertoo Pulkkinen.

- Projektista saatu palaute oli myönteistä. Toiminta lisäsi vanhainkodin asukkaiden virikkeellisyyttä sekä loi sosiaalista vuorovaikutusta ja aitoja kohtaamisia yksinäisen korona-arjen keskellä, kertoo Pulkkinen.

Vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta pääsivät ottamaan käyttöönsä laulutaulut muistelun välineenä ja musiikkitoiminnan menetelmänä.

Pilotti on osa Saavutettavat orkesterit -hanketta, jossa Turun filharmoninen orkesteri on mukana. Hankkeessa kehitetään orkesterin toimintaa ikäihmisten parissa Suomessa ja Isossa-Britanniassa vuosien 2020-2021 aikana. Tavoitteena on lisätä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saavutettavuutta sekä edistää ikääntyneiden aktiivista osallisuutta, vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin.

Kummimuusikkotapaamisissa koettiin ihania kohtaamisia TFO:n muusikoiden ja Runosmäen vanhainkodin asukkaiden kanssa.