Infotilaisuus kaupungin avustusten hakemisesta järjestettiin 29.9.2021. Katso tilaisuuden tallenne ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen.

Esitysmateriaali

Avustusinfon 29.9.2021 esitysmateriaali (pdf)

Avustusinfon tallenne (kesto 1:19)

 

Olemme tilanneet tallenteeseen tekstityksen. Liitämme tekstityksen tallenteeseen heti sen valmistuttua, pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. 

Avustusinfossa 2021 kysytyt kysymykset ja vastaukset

Vahva tunnistautuminen ja järjestelmään liittyvät kysymykset

Kuinka Turun kaupungin järjestelmään jatkossa kirjaudutaan; tunnistaako järjestelmä nimenkirjoutusoikeudelliset?

Järjestelmään kirjaudutaan jatkossa omilla pankkitunnuksilla, vanhat tunnukset ovat poistuneet käytöstä. Jos yhdistyksellä on rekisteriin kirjattu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin, voi hän tehdä jatkossa hakemuksia yhdistyksen puolesta ilman erillistä valtuutta.

Kuinka annetaan valtuutus kirjautua järjestelmään?

Sähköinen valtuus luodaan Suomi.fi-verkkopalvelussa:

  1. Kirjaudu Suomi.fi-verkkopalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla osoitteessa www.suomi.fi
  2. Siirry kohtaan ”Valtuudet” ja valitse ylävalikosta ”Yrityksen puolesta asiointi”.
  3. Valitse ”Luo uusi” ja ”Anna valtuus”.
  4. Syötä sen henkilön etunimi, sukunimi ja henkilötunnus, jolle haluat myöntää valtuuden.
  5. Valitse valtuuden voimassaoloaika.
  6. Valitse valtuuden sisällöksi avustushakemuksen tekeminen.
  7. Vahvista valtuus.

Ohjevideo yhdistykselle/yritykselle valtuuden antamisesta yksityishenkilölle

Jos nimenkirjoittajia on kaksi, niin valitaanko valtuutetut eikä henkilökohtainen? Tämä siis sen jälkeen, kun on saatu yhdistyksen valtuus avustusta hakea.

Yhdistyksen tulee tällöin ensin rekisteröidä valtuutusoikeus yhdistyksen (yhdelle) vastuuhenkilölle virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Tämän jälkeen hän voi myöntää asiointivaltuuksia itselleen ja muille Suomi.fi-valtuuksissa.

Onko kirjautumisessa kaikki pankit (esim. Danske Bank)?

Kirjautumisessa on mukana yleisimmät pankit ja vahvan kirjautumisen tavat, samoin kuten esim. vero.fi tai kela.fi.

Mitä pitää tehdä, jos ei ehdi saada Suomi.fi valtuutusta ajoissa? Valtuutukseen menee 2–3 viikkoa. Monilla yhdistyksillä vaaditaan kaksi nimenkirjoittajaa ja siihen tarvitaan erillinen valtuutuspyyntö virkailijavaltuutuspalveluun.

Hakujärjestelmä toimii jatkossa ainoastaan vahvan tunnistautumisen avulla. Valtuuspyyntö tulee laittaa heti aluille, jotta sen ehtii saada ennen määräaikaa voimaan.

Voiko kaksi eri henkilöä täyttää samaa hakemusta? Nimenkirjoitusoikeudellinen ja valtuutettu. Vai pitääkö ennen hakemuksen tekemisen aloittamista päättää, kumpi hakemusta täyttää? Tämä siis silloin, jos hakemuksen voi jättää luonnostilaan ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.

Hakemusta voi täydentää valtuuden omaavat henkilöt, kuitenkin niin, etteivät ole samaan aikaan paikalla. Järjestelmä lukitsee hakemuksen ensimmäiselle sisään kirjautujalle. Jos hakemus on luonnostilassa, sitä voi jatkaa kuka vain kyseisen yhdistyksen tai yhteisön valtuudet omaava henkilö.

 

Avustusperiaatteita, yleisohjeita sekä muita yleisiä kysymyksiä avustuksista

Miten toimii avustusten haku, kun projekti on usean yhdistyksen yhteinen?

Vastuuorganisaatio hakee avustusta.

Miten virallinen jäsenmäärä kuuluu laskea?

Jäsenmaksunsa maksaneet ovat virallisia jäseniä.

Millainen selvitys riittää edellisen vuoden avustuksen käytöstä?

Selvityksen tulee sisältää yhdistyksen tilinpäätös yhdistyksen vastuuhenkilöiden allekirjoittamana (tuloslaskelma ja tase sekä allekirjoitettu tilin- tai toiminnantarkastuskertomus) sekä yhdistyksen toimintakertomus.

Jos haetaan avustusta esim. kolmeen eri toimintaan ja saatu avustus on määrältään haettua pienempi, voiko yhdistys itse päättää miten saadun avustuksen kohdentaa, esim. käyttää koko avustuksen yhteen toimintoon vai tuleeko jokaiseen haettuun kohteeseen joka tapauksessa käyttää avustusta?

Suunnitelma ja sen budjetti suhteutetaan saatuun avustukseen. Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä avustuksen myöntäjään.

Onko olemassa avustusta ryhmälle, joka koostuu sekä vammaisista että erityisiä tarpeita omaavista liikkujista, mutta toiminnassa ei tarvita vammaisavustajia?

Mikäli kysymys on yhdistyksen tai urheiluseuran normaalista säännöllisestä liikuntatoiminnasta, niin tällöin hakija ilmoittaa ko. ryhmän liikuntatoimintatiedot vuodelta 2021 toiminta-avustushakemuksessaan vuodelle 2022.

Mihin mennessä liikunta-avustuksen toimintaryhmien tiedot pitää lähettää?

Toimintaryhmien tiedot kirjataan toiminta-avustushakemukseen, joka pitää lähettää viimeistään 1.11.2021.

Mikäli 1.11. ei vielä ole syyskokouksen hyväksymiä suunnitelmia, lähetetäänkö ne jälkeenpäin järjestelmään?

Kyllä, puuttuvia liitteitä voi täydentää Kultapalveluun hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemukseen liitetään seuran/yhdistyksen hyväksymät, lopulliset dokumentit – ei luonnoksia.

Eli myös ne avustushakemukset, joiden hakuaika aikaisemmin päättyi 28.2. sinä vuonna jolle avustus haettiin (siis 28.2.2022) pitää nyt toimittaa 1.11.2021 mennessä?

Kyllä. Liikuntalautakunnan toiminta-avustusten hakuaikataulua on aikaistettu eli 1.11.2021 mennessä haetaan nyt avustusta vuodelle 2022.

Olisiko mahdollista saada linkki, mistä kohdennettujen erityisavustusten rajoitteet löytyvät? Eli mihin tarkoitukseen tuota avustusta voi hakea ja saada.

Verkkosivuiltamme löytyy kootusti tietoa siihen, mihin avustuksia voi saada. Kohdennetut erityisavustukset löytyvät Avustukset kertaluontoiseen projektiin/tapahtumaan/kustannukseen sivuston avustustaulukosta, jonne ne on listattu päättävän toimielimen mukaan.

 

Asiasanat: