Koulupoissaolot ja kouluakäymättömien lasten määrä ovat kasvussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin Turussa pyritään puuttumaan koulupoissaoloihin entistä aikaisemmassa vaiheessa. Yhteisöllisen ja sitouttavan kouluyhteisötyön mallien pilotointi -hanke toteutetaan yhteistyössä Liedon, Raision sekä Turun normaalikoulun kanssa.

YSIKYMPPI-nimellä kulkeva hanke toteutetaan vuosina 2021–2023 yhteistyössä Liedon, Raision ja Turun yliopiston ylläpitämän Turun normaalikoulun kanssa. Hanke sai toukokuussa opetus- ja kulttuuriministeriöltä 300 000 euron avustuksen ja sen toimenpiteet kohdentuvat peruskoulun 5.–9. luokan oppilaisiin.

– Koulupoissaolot ja kouluakäymättömien lasten määrä ovat kasvussa. Turussa normaalitaso on, että luvattomia poissaoloja on keskimäärin 9 %:lla yläkoulujen oppilaista. Alakoulujen tilanne on tilastojen valossa selvästi parempi, mutta niissäkin luvattomien poissaolotuntien määrä on ollut nousussa. Tarve pysyvien tukitoimien lisäämiseen ja koulunkäyntiin sitouttavan toimintakulttuurin kehittämiseen on suuri, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Tarumaija Aalto.

Välineitä ennaltaehkäisevään työhön

Koulupoissaolojen taustalla olevien ilmiöiden syyt ovat moninaiset. Esimerkiksi tunne-elämän ongelmat ja käytösoireet, tunnistamattomat oppimisvaikeudet, kiusaaminen sekä sosiaalisten suhteiden ja perhe-elämän ongelmat ovat yleisiä yhteydenoton syitä.

YSIKYMPPI-hankkeen myötä kouluille tarjotaan välineitä ennaltaehkäisevään työhön, jolloin koulun vetovoima lisääntyy ja oppilaat kiinnittyvät kouluun paremmin. Tähän pyritään muun muassa kouluvalmentajien avulla. Kouluvalmentajat ovat koulussa oppilaille läsnä olevia aikuisia, jotka tarjoavat matalan kynnyksen apua erilaisiin haasteisiin.

– Matalan kynnyksen avun tarjoaminen kouluissa vaatii kouluihin nimenomaisesti tähän keskittyvän turvallisen aikuisen läsnäoloa. Tästä syystä hankkeessa kokeillaan kouluvalmentajamallia valituissa pilottikouluissa, joihin Turussa kuuluvat Vähä-Heikkilän ja Hannunniitun koulut sekä Nummenpakan koulun Aurajoen yksikkö, kertoo perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen.

Tavoitteena moniammatillisen yhteistyön tiivistyminen

YSIKYMPPI-hankkeen tarkoituksena on tunnistaa oppilaiden kokemat ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ne eivät pääsisi kasaantumaan. Myös palveluihin ohjaamista tehostetaan. Aalto kertoo, että hankkeen tuloksista kootaan koulujen käyttöön Ennaltaehkäisevän työn työkalupakki.

– Projektin aikana kartoitetaan, kehitetään ja kokeillaan yhteisöllisiä kouluun ja koulunkäyntiin sitouttavia arjen käytäntöjä, joiden avulla koulusta tulee oppilaalle paikka, johon on turvallista tulla ja jossa voi kokea kuuluvansa yhteisöön. Lisäksi kehitetään malli, joka mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön tiivistymisen koulujen, kunnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken, Aalto summaa.