Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa ja kaupungin tilapalveluissa on kuluvan vuoden aikana suunniteltu pedagogista tilakonseptiohjelmaa. Pedagogisen tilasuunnittelun tarkoituksena on suunnitella tiloja opetustoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Suunnittelua toteutetaan yhteistyössä tilojen käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa.

Missio

”Turku rakentaa ja uudistaa turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä, moderneja ja pedagogisesti monipuolisia koulujen ja päiväkotien oppimisympäristöjä, jotka ottavat huomioon erilaisten oppijoiden moninaiset tarpeet.”

Uudella suunnittelumallilla suunniteltavien tilojen tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin toteutettavaa opetusta:

- Nykyiset opetussuunnitelmat korostavat monipuolisia opetuksen ja oppimisen muotoja, joihin perinteiset käytäväkoulut eivät enää sovellu. Tämän takia tarvitsemme enemmän pedagogista suunnittelua, jotta toiminta määrittelee toteutettavia tiloja eikä toisinpäin, oppimisympäristösuunnittelija Jukka Rauvola avaa ohjelman taustoja.

Ohjelman tavoitteita ovat käyttäjätyytyväisyyden ohella mm. tila- ja kustannustehokkuus. Keskeistä on lisätä yhteistyötä ja vuoropuhelua tilahankkeiden suunnittelijoiden, rakennuttajien sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunnan kesken. Suunnitteluprosessia uudistetaan sisällyttämällä erityisesti rakennushankeprosessin alkuun lisää käyttäjälähtöistä suunnittelua.  

Kuva: Syvälahden koulun keskusaukio.

Koulun tai päiväkodin tilahankkeen suunnittelun lähtökohtana on käyttäjien hankekohtaisesti täyttämä pedagoginen suunnitelma. Suunnitelmassa määritellään mm. tulevan oppimisympäristön erityispiirteitä sekä tavoiteltua pedagogista toimintaa. Asiakirja luo myös toiminnalliset perusteet tilojen suunnittelulle ja se tukee tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadintaa.

Yhtenä osana suunnittelun apuna toimivat pedagogiset tilakonseptit, joissa on käyttäjien etukäteen linjaamia asioita esimerkiksi tilatarpeista ja tilojen varusteluista. Kokonaisuuteen on integroitu mm. TOP – keskuksen AV-konsepti.

Uutta mallia kehitetään yhteistyönä

Aluksi ohjelmaa on kehitetty pääasiassa perusopetuksen näkökulmasta. Suunnitteluun ovat osallistuneet tilapalvelujen ja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden lisäksi Turun perusopetuksen koulujen rehtoreista ja opettajista kootut asiantuntijaryhmät sekä esiopetuksen asiantuntijat.

Uuden mallin testaus ja käyttöönotto on aloitettu Turun Lyseon koulun tilahankkeessa. Pedagogisen suunnittelun mallia kehitetään palautteiden perusteella jatkuvasti eteenpäin. Tulevaisuudessa mallin olisi tarkoitus koskea kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

- Ydinajatuksena on luoda lapsille, nuorille ja henkilökunnalle parhaat mahdolliset puitteet oppimiseen ja opettamiseen sekä sitä kautta lisätä positiivista imagoa toimivista oppimisympäristöistä mm. kaupunkiin muuttaville lapsiperheille, Rauvola tiivistää.

Otsikkokuva: Anders Portman /Kuvatoimistoimisto Kuvio Oy