Tukea mielenterveys- ja päihdeasioihin sekä elämänkriiseihin saa Turussa nyt aikaisempaa helpommin. Viime valtuustokaudella päätettiin vahvistaa ja integroida Turun kaupungin perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluita, ja suunnitellun mukainen toiminta on nyt alkamassa. Tärkeä painopiste toiminnassa tulee olemaan avun saaminen matalalla kynnyksellä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut: miten palvelun piiriin?

  1. Soita Palmikkoon arkisin klo 10–15.30, p. 040 708 5905
  2. Tule käymään Varissuolle arkisin klo 10–14, osoite: Kousankatu 1, 2. krs
  3. Tulossa myös mahdollisuus täyttää yhteydenottolomake nettisivuilla

Kenelle? 18 vuotta täyttäneille turkulaisille, joilla on mielenterveyden haasteita, jotka ovat huolissaan voinnistaan tai tarvitsevat apua päihteidenkäytön ongelmiin. Yläikärajaa palveluissa ei ole.

Mikäli tarvitset lääkereseptiä, sen uusintaa tai sairauslomaa, ota yhteys terveysasemalle.
Kiireellisissä asioissa yhteys Tyks Akuuttiin, p. 02 313 8800

Lisätietoa: Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- Tavoitteenamme on tarjota täysi-ikäisille turkulaisille varhaista tukea, jolla halutaan ennaltaehkäistä vakavampia mielenterveys- ja päihdeongelmia. Toiminnan ydinajatus on asiakaslähtöisyys ja aito kohtaaminen, joita ilman apu jää puolitiehen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Kaisa Luntamo ja palveluesimies Otto Huttunen toteavat.

Palmikkoon voi soittaa tai tulla käymään ilman lähetettä ja ajanvarausta

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeudutaan matalan kynnyksen palvelupisteen Palmikon kautta. Yhteyden saa puhelimitse tai käymällä Palmikon toimipisteellä Varissuolla. Erillistä lähetettä tai ajanvarausta ei palveluun tarvita. Palmikossa sairaanhoitaja arvioi tilannetta ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin. Palmikossa ei ole lääkäriä, joten jos asiakas tarvitsee lääkereseptiä, sen uusimista tai sairauslomatodistusta, tulee ottaa yhteyttä terveysasemalle.

Myös omainen voi olla yhteydessä Palmikkoon ja kertoa huolensa omaisestaan. Huolen kohteena olevan luvalla Palmikon työntekijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä häneen. On tärkeää huomioida, että palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiakkaan omaan tahtoon.

Palmikosta käsin voidaan varata tarvittaessa aika myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen muihin tiimeihin, kuten moniammatillista apua tarjoaviin lähitiimeihin, joihin voi ohjautua Palmikon ohella myös esimerkiksi terveyskeskuslääkärin konsultaatiopyynnön kautta. Lähitiimit auttavat mielenterveys- ja päihdeasioissa useammassa eri toimipisteessä: keskustassa, Varissuolla ja Pansio-Pernossa sekä isoimmilla terveysasemilla. Jatkossa myös Runosmäestä ja Kirkkotien terveysaseman läheisyydestä toivotaan löytyvän sopivaa toimitilaa.

Moniammatilliset erikoistiimit tarjoavat palvelua neuropsykiatrisista ongelmista tai pitkälle edenneistä päihdehäiriöistä kärsiville ihmisille. Syömishäiriöhoitajan vastaanotolta voi saada apua syömishäiriöihin.

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuuluva päivätoiminta on puolestaan suunnattu etenkin arkipäivään erityistä tukea tarvitseville mielenterveyskuntoutujille, ja tiloissa järjestetään myös ryhmiä erilaisille asiakasryhmille.

Lähi- ja erikoistiimien sekä päivätoiminnan sosiaaliohjaajat voivat ohjata asiakkaita esimerkiksi toimeentulotukiasioissa Kelaan tai sosiaalityöhön.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tärkeä olla sosiaalialan osaamista, sillä myös ihmisen arjen perusasioihin tulee saada apua, jotta auttaminen mielenterveyden haasteissa voisi olla mahdollisimman tuloksellista.

- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tärkeä olla sosiaalialan osaamista, sillä myös ihmisen arjen perusasioihin tulee saada apua, jotta auttaminen mielenterveyden haasteissa voisi olla mahdollisimman tuloksellista, Luntamo lisää.

Terveysasemilla hoidetaan edelleen mielenterveys- ja päihdeasioita, tarvittaessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijän kanssa. Lisäksi terveysneuvontapiste Milli ja kaupungin muut päihdepalvelut jatkavat entiseen tapaan.

Uusi palvelu muovautuu henkilökunnan kanssa yhteistyössä

Olemme iloisia saadessamme tehdä tätä työtä loistoporukan kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa työskentelee hoitajia, sosiaaliohjaajia, lääkäreitä, psykologeja sekä toimintaterapeutti ja jatkossa myös kokemusasiantuntija. Moni työntekijöistä on aloittanut tänä syksynä rohkeasti uudessa työpaikassa toiminnan vasta muotoutuessa. Toisaalta organisaatiossa jo entuudestaan työskennelleet työntekijät ovat kantaneet hienosti vastuuta uudistuksessa. Perehdytys- ja orientaatiojaksojen jälkeen työt ovat alkamassa.

- Olemme iloisia saadessamme tehdä tätä työtä loistoporukan kanssa, johtaja Kaisa Luntamo ja palveluesimies Otto Huttunen kehuvat.

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen sekä avopalveluiden vahvempi integroiminen sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on yksi Turun kaupungin talouden sopeuttamisohjelman mukaisista toimenpiteistä. Tämä toimenpide vaikuttaa myös muihin sopeuttamisohjelman toimenpiteisiin. Vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti osoittaa 1,1 M€:n lisämäärärahan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jotta sopeuttamisohjelmaan kirjatut säästötavoitteet olisi mahdollista saavuttaa.