Pätkä Kristiinankatua muuttui heinä-elokuussa 2021 kokeiluluonteisesti kesäkaduksi. Kokeilulla oli myönteisiä vaikutuksia keskustan kävely-ympäristöön, oleskelumahdollisuuksiin sekä kadun yrittäjien liiketoimintaan. Yrittäjät ja kaupunkilaiset kiittivät kokeilua hyväksi, mutta näkivät kesäkadun viihtyisyydessä ja toiminnallisuudessa myös kehitettävää.

Kristiinankadulla kokeiltiin kesällä 2021 uudenlaista kaupunkitilan käyttöä. Kadun läpiajoliikennettä rajoitettiin yhden korttelin pituudelta ja kadun houkuttelevuutta lisättiin istutuksilla, oleskelualueilla ja erilaisilla tapahtumilla. 

Istutukset ja penkit vetivät kaupunkilaisia puoleensa.

Kesäkatukokeilu sai valtaosin positiivisen vastaanoton. Verkkokyselyn (140 vastaajaa) ja kesäkadun yrittäjille ja asukkaille tehdyn kohdennetun palautekyselyn perusteella kaupunkilaisista noin 75 % ja kesäkadun yrittäjistä (n=11) noin 90 % piti kokeilua onnistuneena tai ainakin pääosin onnistuneena. Kesäkadun varren asukkaiden (n=17) mielipiteet olivat kaksijakoisempia; hieman yli puolet vastaajista piti kokeilua onnistuneena ja hieman alle puolet epäonnistuneena. 

- Kesäkatua kiitettiin muun muassa siitä, että se tarjosi paikan oleskeluun ja ostosten tekoon. Istutukset ja penkit vetivät kaupunkilaisia puoleensa. Erityisen pidettyjä olivat kadulla käytössä olleet oranssit istutustynnyrit kesäkukkineen, kokeilua vetänyt maisema-arkkitehti Marie Nyman kertoo.

Kesäkadun käyttö painottui selvästi iltapäivään ja ilta-aikaan, johtuen myös kadunvarren liikkeiden ja ravintoloiden aukioloajoista. Oleilu kadulla lisääntyi kokeilun aikana, mutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrät eivät laskentojen perusteella merkittävästi lisääntyneet. 

Kadun liikennejärjestelyt toimivat hyvin, eikä viereisillä kaduilla havaittu liikennejärjestelyistä johtuvaa ruuhkaa. Liikennemerkkien vastaista ajoa havaittiin vain vähän. Jotkut palautteen antajista kokivat kuitenkin pyöräilijöiden, sähköpotkulautojen ja jalankulkijoiden jakaman katutilan sekavaksi tai turvattomaksi. Lisäksi osa alueen asukkaista koki tontille ajon vaikeaksi, ja jopa että ihmiset tahallisesti häiritsivät tonteille ajamista.

Nuorten kesäyrittäjätori sai kiitosta osallistujilta.

Ruusuja ja risuja

Kesäkadun asukkaille ja yrittäjille lähetettiin sähköiset palautekyselyt kesäkatukokeilun loputtua. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 82 % oli sitä mieltä, että läpiajoliikenteen rajoittaminen vaikutti myönteisesti kadun luonteeseen ja 73 % oli sitä mieltä, että kokeilu vaikutti myönteisesti myös liiketoimintaan. 

Sekä kadun yrittäjät että asukkaat jakoivat pitkälti näkemyksen, että kesäkadun viihtyisyydessä olisi ollut vielä parannettavaa. Yrittäjistä 27 %:n ja asukkaista 35 %:n mielestä kadun toteutus ei ollut viihtyisä.

- Kokeilussa hyödynnettiin kaupungin varastolla valmiiksi olevia kalusteita, mikä pitkälti määritteli kadun ilmeen, Marie Nyman kertoo.

Kesäkadun toteutus oli kaikille osapuolille uuden opettelua, sillä vastaavaa ei ole tehty Turussa aikaisemmin. Myös suunnittelun aikataulu oli tiukka.

Kristiinankadun yrittäjät @kesakatuturku levittäytyivät kesäkadulle ja sen Tapahtumamatolle Taiteiden yönä.

Kesäkadun toiminnallisen sisällön tuottaminen oli kokeilun haastavin osuus. Siinä olisi kaivattu aktiivisempaa yhteistyötä kaupungin sekä yrittäjien ja yhdistysten kesken. Omana panoksenaan kaupunki toi kesäkadulle nuorten kesäyrittäjätorin ja Tapahtumamaton, molemmat ideoita, jotka poikivat keskustan kehittämisen Sytytä Turku -kilpailusta

Tapahtumamatto on maahan värikkäin tarratunnuksin rajattu alue, jota saa varata kaupunkilaisten omiin tapahtumiin. Vastaava matto tuli samaan aikaan myös Rettiginrinteeseen Fredrikan portaille. 

- Rettiginrinteen Tapahtumamatto jää edelleen käyttöön ja se on varattavissa ympäri vuoden Varaamo-palvelun sivuilla varaamo.turku.fi. Vilkkaassa jokirannassa, kulttuurikohteiden kainalossa sijaitseva Rettiginrinne soveltuu erinomaisesti esimerkiksi erilaisille pienimuotoisille esityksille. Toivottavasti se vakiintuu niiden näyttämöksi, projektipäällikkö Minna Heiniö sanoo.

Kristiinankadun kesäkatu 2021 oli Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman laatimisen ja Space4People-hankkeen yhteydessä toteutettu väliaikainen kokeilu ja samalla osa Turun kaupungin keskustan kehittämisen kärkihanketta. Space4People päättyy keväällä 2022 eikä päätöksiä mahdollisista uusista kaupunkitilakokeiluista ole tehty.

Kesäkatukokeilun arviointiraportin kokonaisuudessaan saa pyydettäessä Marie Nymanilta, marie.nyman@turku.fi, p. 040 588 6140.

www.turku.fi/space4people

Kaupunginosa/Alue: