Äänioikeutettuja ovat vuosina 2003–2008 syntyneet turkulaisnuoret ja äänestäminen tapahtuu ensimmäistä kertaa sähköisesti.

Turun nuorisovaltuustovaalit järjestetään viikolla 45 Turun kaupungin yläkouluissa, lukioissa ja Turun ammatti-instituutin koulutaloissa, Turun normaalikoulussa ja lukiossa, Turun kansainvälisessä koulussa ja lukiossa sekä Turun Steiner-koulussa ja lukiossa. Vaaleissa valitaan edustajat nuorisovaltuustoon kaksivuotiskaudelle 2022–2023.

Uusi vaalitapa

Turun nuorisovaltuustovaaleissa on käytössä uusi vaalitapa, jossa ammattikoulujen, lukioiden ja yläkoulujen paikat sidotaan löyhästi opiskelijamääriin ja suhteutetaan edellä mainittujen koulutusasteiden mukaan. Uudessa vaalitavassa säilyy nuorten edustavuus ympäri kaupunkia ja erilaisista taustoista.

Uudessa vaalitavassa on pienin muunnoksin säilytetty yksi per koulu -periaate. Jotta edustajien määrät voidaan suhteuttaa opiskelijamääriin, valtuustossa on jatkossa kiinteä koko eli 40 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Toimikaudella 2020–2021 valtuustossa on 34 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä.

Vaaleissa saa äänestää ehdokaslistalta sitä ehdokasta, jota haluaa. Vaaleissa on ehdolla 47 nuorta.

– Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, keitä nuorisovaltuustoon pääsee. Lisäksi jos tietää jonkun ehdokkaan ajavan itselle tärkeitä asioita, on hyvä äänestää sellaista ehdokasta ja osaltaan parantaa hänen mahdollisuuksiaan tulla valituksi nuorisovaltuustoon, sanoo Turun kaupungin nuorisosihteeri Mirja Teräs.

Ääni annetaan sähköisesti

Äänestäminen tapahtuu ensimmäistä kertaa sähköisesti.

– Toivomme äänestysaktiivisuuden lisääntyvän, koska sähköinen äänestäminen on vaivattomampaa kuin perinteinen lippuäänestys, Teräs kertoo.

Oppilaat äänestävät numerokoodeilla kirjautumalla äänestysalustalle https://sahkoinenvaali.fi/turunnuva. Äänioikeutetut saavat oppilaitoksestaan oman henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestystunnuksensa, joka syötetään järjestelmään.

Nuoret, jotka eivät ole kirjoilla oppilaitoksissa tai eivät voi äänestää vaalipäivänä omassa oppilaitoksessaan, voivat äänestää Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa vaaliviikon perjantaina 12.11. klo 15–17 ja lauantaina 13.11. klo 12–15.

Teräs kertoo, että vaalitulokset saadaan julki marraskuun aikana.

– Kun tulokset ovat selvillä, kaupunginhallitus vahvistaa nuorisovaltuuston kokoonpanon kokouksessaan.

Uuden nuorisovaltuuston on määrä kokoontua ensimmäisen kerran 19.1.2022 Turun kaupungintalon valtuustosalissa.

Nuorisovaltuusto valvoo nuorten etuja ja huolehtii siitä, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa asioihin, järjestää tapahtumia, myöntää rahoitusta nuorten ideoimille hankkeille, sekä tekee yhteistyötä kaupungin toimijoiden ja muiden tahojen kanssa.

Lisätietoja:

Vaaliehdokasjuliste 2022-2023 (pdf)
www.turku.fi/nuorisovaltuusto
www.turku.fi/ungdomsfullmaktige