Turun kaupunki toteuttaa seurakyselyn, jolla kartoitetaan turkulaisten alle 20-vuotiaiden harrastus- ja kilpatoiminnan seuratietoja. Vastaamalla kyselyyn seurat voivat auttaa edistämään lasten ja nuorten harrastamista Turussa.

Lisätietoja seurakyselyyn vastaamisesta:

Turun kaupungin liikuntapalvelut toteuttaa alle 20-vuotiaiden harrastus- ja kilpatoiminnan seuratietoja kartoittavan kyselyn loka–marraskuussa 2021. Kyselyllä selvitetään muun muassa harrastus- ja kausimaksuja, seuran työntekijöiden lukumääriä, valmentajien- ja ohjaajien koulutustasoa ja heille maksettavia palkkioita.

Kysely on osa liikuntapalveluiden hinnasto- ja avustusjärjestelmän uudistamistyötä, jonka osana seurakyselyn tuloksia hyödynnetään. Turun kaupungin liikuntapalvelut arvioivat myös niin kutsutun Islannin mallin soveltuvuutta Turkuun. Kyseisessä mallissa kaikki lapset ja nuoret saavat kaupungilta suoraan harrastusavustuksen, jonka he voivat käyttää harrastusmaksuihinsa. Kyselyn kautta kerätyn tiedon avulla Turun kaupunki voi kehittää turkulaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Seurakyselyn tulokset julkaistaan, ja tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa paikallisesti – seurat saavat arvokasta tietoa seurojen nykytilasta sekä eri lajiryhmien kausi- ja harrastusmaksukäytännöistä.

Turussa edistetään harrastamista monin tavoin

Turku toteuttaa samanaikaisesti myös lasten ja nuorten harrastamista selvittävän harrastuskyselyn, johon vastaavat peruskouluikäisten lasten huoltajat ja toisen asteen opiskelijat.

Tavoitteena on mahdollistaa mielekäs harrastus jokaiselle turkulaiselle lapselle ja nuorelle. Vuoden 2021 alusta Turussa on muun muassa käynnistynyt Harrastamisen Turun malli -niminen pilotti, joka tavoitteena on hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti edistää harrastamista koulupäivän yhteydessä.

Kysely ja ohjeet sen vastaamiseen lähetetään seuroille tällä viikolla. Vastausaikaa on 30.11.2021 asti.