Varhaiskasvatuksen tiukentuneista velvoitteista juontava henkilöstöpula on aiheuttanut viime aikoina laajaa keskustelua. Turussakin alalle kaivataan lisää työntekijöitä, vaikka tilanne on hieman parempi kuin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi haasteena on pitää kiinni alalla olevista työntekijöistä.

Elokuun alussa voimaan tullut varhaiskasvatuslaki määrittää entistä tarkemmin henkilöstön määrän päiväkodissa. Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa.

Työmarkkinoilla ei ole tarpeeksi koulutettua tarjontaa täyttämään avoimia paikkoja. Turun päiväkodeissa 25% varhaiskasvatuksen opettajista ei täytä kelpoisuusehtoja. Erityisesti pulaa on varhaiskasvatuksen opettajista ja erityisopettajista, lisäksi sijaisten saatavuus on tällä hetkellä heikkoa. Rekrytointiyrityksen jälkeen paikkaan voidaan palkata vuodeksi henkilö alemmalla koulutuksella. Käytännössä määräaikaisuuksia tekemään palkattavat henkilöt ovat usein koulutukseltaan lastenhoitajia. 

Työmarkkinoilla ei ole tarpeeksi koulutettua tarjontaa täyttämään avoimia paikkoja.

-    Kannan huolta henkilöstön jaksamisesta jatkuvan henkilöstöpulan keskellä. Tarvitsemme ratkaisuja pidemmällä tähtäimellä ja koulutusmäärien pikaista lisäämistä, sanoo varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala

Turussa haastava tilanne tiedostetaan. Parhaillaan suunnitellaan varahenkilöiden lisäämistä ja keskitettyä sijaisjärjestelyä, jolla tilanteeseen saataisiin helpotusta.

Ruotsinkielisellä puolella Turun kaupunki tekee yhteistyötä Sydkustens förbundin kanssa ja tavoitteena on nostaa ala paremmin esille ja houkutella enemmän hakijoita koulutukseen ja uralle varhaiskasvatuksen pariin. 

-    Yhdessä Sydkustenin kanssa ajamme varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkojen lisäämistä. Koulutusta tarjoaa Helsingin yliopiston lisäksi Åbo Akademi, jossa 2022 alkavaan monimuotokoulutukseen kannustamme henkilöstöämme, kertoo ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Liliane Kjellman

Turku panostaa työoloihin

Uuden henkilöstön lisäksi haasteena on pitää kiinni alalla jo olevista tekijöistä. Pormestariohjelmaan on sisällytetty selvityksen tekeminen varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskouluttamiseksi ja henkilöstökoulutukset sekä työssä jaksaminen on nostettu kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa painopistealueiksi. Kaupunki pyrkii lisäksi jatkuvasti parantamaan työolosuhteita ja panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. 

Henkilöstö on voimavaramme ja haluamme pitää siitä huolta

-    Henkilöstö on voimavaramme ja haluamme pitää siitä huolta, sanoo Kulmala. Puitteiden tulee olla kunnossa, työnjaon selkeää ja töihin mukava tulla, vain siten voimme pitää kiinni henkilöstöstä ja saada myös uusia tekijöitä alalle.

Turussa myös tilojen kunto on kartoitettu ja yhteistyö tilapalveluiden kanssa on jatkuvaa. Uusia päiväkoteja on saatu rakennettua ja vanhoja kunnostetaan aktiivisesti. Lisäksi hyvä yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on keskeisessä roolissa henkilöstökoulutuksia rakennettaessa.

-    Toimivat, modernit tilat, joissa on hyvä työergonomia, ovat itsessään vetovoimatekijä, joka tukee henkilöstön jaksamista ja motivaatiota. Tämä näkyy selkeästi kaupungin uudessa yksikössä Port Arthurissa, mikä on ilahduttavaa, kertoo Kjellman.