Turun ammattikorkeakoulun ja STEAM Turun aloittaman yhteistyön myötä jokainen turkulainen 5.-luokkalainen pääsee tutustumaan Juniori AMK:ssa tieteen, taiteen ja tekniikan maailmaan.

Turun ammattikorkeakoulun ja STEAM Turun yhteistyöponnistus Juniori AMK pilotoitiin viime vuonna. Juniori AMK:ssa turkulaisille 5.-luokkalaisille tarjotaan ohjattuja pajapäiviä, joissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia tiedettä, taidetta, tekniikkaa ja terveyttä innostavalla tavalla.

Järjestäjien tavoitteen mukaisesti Juniori AMK on nyt myös osa Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden Elämyspolkua. Lukuvuodesta 2021–2022 alkaen kaikki turkulaiset 5.-luokkalaiset pääsevät osallistumaan työpajoihin. Tämä tarkoittaa vuosittain jopa yli 1500:aa oppilasta.

Juniori AMK:n pajoissa oppilaat tutustuvat tieteen, taiteen, tekniikan ja terveyden maailmaan. 

Yhteistyötä parhaimmillaan

Pilottivuosi onnistui erinomaisesti, vaikka suurin osa pajoista siirrettiinkin koronatilanteen vuoksi verkkoon. 98 prosenttia viidesluokkalaisista antoi pajapäiville kiittävän arvosanan. 

Syksyn 2021 pajat alkavat perjantaina 29.10.2021 ja tarjontaa on kasvatettu pilottivuodesta entisestään. 

Juniori AMK:n pajoissa 5. luokkalaiset pääsevät tutustumaan niin kestävän kehityksen, taianomaisen kemian kuin musiikinkin aiheisiin. Pajoja ohjaavat Turun AMK:n ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat. 

– Juniori AMK edustaa hienosti Turun AMK:ssa kehitettyä innovaatiopedagogiikkaa, kertoo Turun AMK:n johtava asiantuntija Marjo Joshi. – Opiskelijoiden toteuttamissa pajoissa päästään kurkistamaan korkeakoulumme arkeen, jossa korostuu innostava yhdessä oppiminen ja osallisuus.

Syksyn toimintaan on ilmoittautunut mukaan jopa 68 turkulaista viidesluokkaa. Juniori AMK:n lukuvuosi alkaakin erityisen innostuneissa tunnelmissa. 

– Juniori AMK on loistava esimerkki eri kouluasteiden ja toimijoiden välisestä yhteistyöstä parhaimmillaan. Yhteistyö on osa Turun kaupungin perusopetuksen STEAM-toimenpiteitä, joiden avulla lisätään tiede- ja teknologiasisältöjä peruskoulun opetukseen ja pyritään lisäämään tekniikan alojen vetovoimaa, kertoo Turun perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen

Turun kaupungin kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan on kirjattu, että Elämyspolkuun kuuluvia STEAM-sisältöjä tarjotaan syksystä 2021 alkaen sekä koko ikäluokalle kuuluvina, että valinnaisina oppisisältöinä.

Kuvat: Turun AMK/Antti Ala-Könni