Turun kaupunki pidentää lasten ja nuorten harrastuskyselyn vastausaikaa 30.11. asti. Kyselyn avulla kartoitetaan peruskouluikäisten lasten ja nuorten sekä toisen asteen opiskelijoiden harrastamista. Kyselyyn vastaaminen on yksi parhaista tavoista vaikuttaa ja edistää lasten ja nuorten harrastamista Turussa – tavoitteena mahdollistaa harrastus jokaiselle turkulaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta.

Turun kaupungin vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudet toteuttavat lasten ja nuorten harrastamista kartoittavan kyselyn syksyllä 2021. Se on suunnattu peruskouluikäisten (vuosiluokat 1–9 ja lisäopetus) lasten ja nuorten huoltajille sekä toisen asteen opiskelijoille. Kyselyllä selvitetään lasten ja nuorten harrastuksia, harrastamisesta aiheutuvia kustannuksia, harrastamiseen liittyviä esteitä sekä harrastustoiveita. Kysely on osa liikuntapalveluiden hinnasto- ja avustusjärjestelmän uudistamistyötä sekä lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvää tutkimusta, jonka osana harrastuskyselyn tuloksia hyödynnetään.

Turku toivoo lisää vastauksia harrastuskyselyyn

Harrastuskyselyyn toivotaan lisää vastauksia kaikkien Turun peruskoulujen oppilaiden huoltajilta ja toisen asteen opiskelijoilta, oppilaitoksista, tasavertaisesti eri asuinalueilta – erityisesti vieraskielisten oppilaiden huoltajilta. Laajalla harrastuskyselyllä Turku haluaa kohdella kaikkia kunnan lapsia tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Kyselyn kautta kerätyn tiedon avulla Turun kaupunki voi parhaalla mahdollisella tavalla kehittää turkulaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Jokainen vastaus on tärkeä! 

Ohjeita kyselyyn vastaamiseksi

Peruskouluikäisten kysely lähetetään lasten ja nuorten huoltajille Wilman kautta, mutta siihen voi vastata myös uutisen linkistä. Kyselyaikaa on pidennetty, ja se on auki peruskoululaisille ja heidän huoltajilleen 30.11.2021 asti. Toisen asteen opiskelijoista lukiolaiset vastaavat kyselyyn omassa oppilaitoksessaan syksyn 2021 aikana. Ammatillisen oppilaitosten opiskelijoille lähetetään kyselylinkki Wilma-tiedotteessa. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

  • Kyselyyn vastataan täysin anonyymisti. 
  • Mikäli lapsenne harrastus on keskeytynyt tai vähentynyt poikkeusolojen vaikutuksesta, vastaa kyselyyn tilanteessa ennen harrastuksen keskeytystä tai vähentymistä. 
  • Täytä oma erillinen kyselylomake jokaisesta perheeseen kuuluvasta lapsesta. 
  • Vastaa mahdollisuuksien mukaan kyselyyn yhdessä lapsesi kanssa.
  • Vastaamalla kyselyyn voit osallistua arvontaan ja voittaa harrastamiseen liittyviä palkintoja. Arvonta suoritetaan tietonsa jättäneiden kesken kyselyn sulkeuduttua.

Arvonnan palkinnot:

  • 10 kpl 2 lipun elokuvateatterilippusettiä (arvo 40 € / setti)
  • 4 kpl lahjakortteja urheiluvälineliikkeeseen (arvo 50 €)

Tavoitteena mielekäs ja hyvinvointia tukeva harrastus jokaiselle turkulaiselle lapselle ja nuorelle

Turussa edistetään lasten ja nuorten harrastamista monin eri toimenpitein. Tavoitteena on mahdollistaa mielekäs harrastus jokaiselle turkulaiselle lapselle ja nuorelle. Vuoden 2021 alusta Turussa on muun muassa käynnistynyt Harrastamisen Turun malli -niminen pilotti, jonka tavoitteena on hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti edistää harrastamista koulupäivän yhteydessä. Yksi Turun pormestariohjelman kärkihankkeista onkin tukea kaikkien turkulaisten lasten harrastamismahdollisuuksia.

Kyselyn avulla Turun kaupungin liikuntapalvelut arvioivat myös niin kutsutun Islannin mallin soveltuvuutta Turkuun. Kyseisessä mallissa kaikki lapset ja nuoret saavat kaupungilta suoraan harrastusavustuksen, jonka he voivat käyttää harrastusmaksuihinsa. Kyselyn kautta kerätyn tiedon avulla Turun kaupunki voi parhaalla mahdollisella tavalla kehittää turkulaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriönkin mukaan harrastus on tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Kyse on kaverisuhteiden vaalimisesta, itsensä kehittämisestä ja vahvuuksiensa löytämisestä, omista unelmista sekä vuorovaikutussuhteista esimerkiksi valmentajan tai opettajan kanssa. Harrastus on lapsen ja nuoren valinta viettää vapaa-aikaansa mielekkäästi ja se myös edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Parhaimmillaan harrastaminen tukee koko perhettä vahvistamalla yhdessäoloa ja tekemistä.

Turku on lapsiystävällinen kunta

Turun kaupunki on toteuttanut Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia jo kolmen vuoden ajan. Turku on valinnut erityisiksi painopisteikseen lapsen oikeuksien ja lasten osallisuuden tunnetuksi tekemisen ja edistämisen. Kyselyyn vastaamalla lapsi ja hänen huoltajansa otetaan mukaan kaupungin palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Lisätietoja kyselystä:

liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen
Turun kaupungin liikuntapalvelut
jaakko.t.saarinen@turku.fi