Turku linjaa ja kehittää uutta liikuntapaikkasuunnitelmaa. Turku etsii aktiivisesti ratkaisua siihen, että kaupungissa olisi jatkossakin kattava liikuntapaikkojen kokonaisuus, joka lisää liikettä ja palvelee kaikkia kaupunkilaisia.

Turun kaupungin liikuntapaikkaverkossa on merkittäviä uudistamistarpeita, kun useita keskeisiä liikuntapaikkoja tulee elinkaariensa päähän. Turun väestön kasvu ja siirtyminen uusille asuinalueille edellyttää liikunta-alueiden uudistamista. Impivaaran jalkapallohalli ja jäähalli, Kupittaan maauimala ja urheiluhalli, Liikuntakeskus Alfa, Lintulan voimistelu- ja sirkussali, Petreliuksen uimahalli sekä Samppalinnan palloiluhalli ovat esimerkkejä kohteista, joista pitää tehdä ratkaisuja lähitulevaisuudessa. 

Kouluissa olevien liikuntasalien verkko on supistunut muutosten ja rakenteellisten uudistusten vuoksi vuosien 2015–2021 aikana, kun yhdeksän liikuntasalia on poistunut käytöstä. Vuosina 2022–2029 käytöstä remonttien myötä vähenee kahdeksan liikuntasalia, joiden tilat tulee korvata uusilla liikuntapaikoilla.  

Turkulaisten ikääntyminen, hyvinvoinnin ja liikunta-aktiivisuuden yksilökohtaisten erojen kasvu sekä arkiliikunnan väheneminen lisäävät myös liikuntapaikkaverkon kehitystarpeita. Kaupungin liikunnan tuet ja avustukset tarvitsevat päivitystä, sillä Turku haluaa huomioida eri lajien harrastajat ja liikuntatilojen käyttäjät aiempaa tasavertaisemmin.  

Kehittämistyö toteutetaan kahdessa vaiheessa 

Vuonna 2019 aloitettu liikuntapaikkaverkkosuunnitelman työstö on saatu valmiiksi ja esitetyt linjaukset viedään päätöksentekoon loppuvuoden 2021 aikana.  

Ensimmäisessä vaiheessa päätetään keskeisten liikuntapaikkojen investoinneista tai huomioidaan niiden vaihtoehtoiset vuokra- tai avustusmäärärahat riippuen hankkeen toteutustavasta. Hankkeiden yksityiskohdat päätetään liikuntapaikkakohtaisten tarveselvitysten yhteydessä. Sisä- ja ulkoliikunnan tarvitsemat tilat huomioidaan entistä paremmin koulujen väistötilatarpeita määritellessä. Kouluverkon suunnittelussa huomioidaan myös liikuntapaikkojen tilanne ja niiden kehittämistarpeet.  

Toisessa vaiheessa suunnitellaan avustamisen malli, joka edistää nykyistä tehokkaammin yksityistä liikuntapaikkatarjontaa sekä kehittää seura- ja yhdistystoimintaa sekä kannustaa erityisesti lapsia ja nuoria liikkumaan harrastesetelin avustuksella. 

Turku liikuttaa kaikkia 

Liikuntapaikkasuunnitelmaa tehdään, jotta kaikilla turkulaisilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet liikkumiseen. 

– Tavoitteena on yhteistyömalli, jossa liikuntapaikkaverkko kehittyy julkisten liikuntapaikkahankkeiden ohella myös yksityisten liikuntapaikkahankkeiden avulla. Kattavampi, monipuolisempi ja tasapainoisempi liikuntapaikkaverkko kannustaa turkulaisia liikkumaan ja edistää liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari täsmentää.   

Turku käy läpi liikuntapaikkaverkon suunnitelman linjauksia ja kuuntelee seurakenttää 10.11. järjestettävässä tilaisuudessa, jossa suunnitelmasta kertovat Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari

– On tärkeää kuulla kaikkia turkulaisia ja käydä suunnitelmaa läpi seurojen kanssa, sekä huomioida heidän tarpeitaan, Kalmari lisää. 

Turkulaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi valmisteluun tulevasta liikuntapaikkasuunnitelmasta 22.11. alkaen Kerro kantasi –palvelussa.