Turun kaupunki haluaa edistää seudun yritysten mahdollisuuksia toteuttaa kiertotaloutta edistävää liiketoimintaa. Tähän liittyen Turun kaupunki on valmistellut kiertotalouden tiekarttaa ja toteuttaa kyselyn Turun seudun yrityksistä kiertotalouden edistäjinä osana ekosysteemisopimuksen käynnistämistä.

Kyselyllä selvitetään miten yritykset edistävät kiertotaloutta ja mitä ovat kiertotalouden edistämiseen liittyvät esteet ja hyvät käytännöt yritysten näkökulmasta.

Kyselyyn pääsee vastaaman tästä linkistä. Kyselyn toteuttaa Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Mitä yritykset hyötyvät kyselyyn vastaamisesta? Vastaamalla kyselyyn yritykset voivat vaikuttaa siihen, mitkä ovat heidän näkökulmastaan tärkeimmät toimenpiteet, joilla tulisi edistää kiertotaloutta ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa Turun seudulla.

Lisätietoja selvityksestä pääset lukemaan täältä.