Kun asiakas tarvitsee tietoja yleisesti sosiaalipalveluista, häntä auttaa Sosiaalityön alkupalvelut. Kauppatorin Monitorissa on arkisin virka-aikaan avoinna alkupalveluiden infopiste, jossa voi asioida ilman ajanvarausta. Infopisteestä saa neuvontaa ja ohjausta sosiaalihuollon palveluista sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Yhteystiedot

  • Sosiaalityön alkupalvelut palvelevat puhelimitse, chatin kautta sekä Linnankatu 23 infopisteessä ja Kauppatorin Monitorissa.
  • Sosiaaliohjaajat ovat paikalla Kauppatorin Monitorissa päivittäin, ma-pe klo 9.00–16.00.  Vuoronumerolaite on käytössä klo 9.00-11.00 ja 12.00–15.45.
     

Lisätiedot: Sosiaalipalveluiden alkupalvelut

- Yksikön nimi Sosiaalityön alkupalvelut kuvaa hyvin työtämme, sillä vastaamme sosiaaliohjauksesta ja -neuvonnasta niiden asiakkaiden osalta, joiden sosiaalihuollon palvelutarve on lyhytkestoista. Lisäksi käsittelemme Turussa oleskelevien täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä sosiaalisen luoton hakemukset, johtava sosiaalityöntekijä Elina Wiljanen kertoo. 

Elina Wiljanen toimii Sosiaalityön alkupalveluissa lähiesihenkilönä ja yksikön vetäjänä. Yksikössä työskentelee kaikkiaan kolme sosiaalityöntekijää, 13 sosiaaliohjaajaa, seitsemän etuuskäsittelijää ja toimistosihteeri.

- Toimenkuvaani sisältyy henkilöstötehtävien lisäksi mm. asiantuntijatehtäviä sosiaalihuollon neuvonnan ja ohjauksen kysymyksissä sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen asioissa. Lisäksi työtehtäviini sisältyy yksikön työn laadun ja vaikuttavuuden seuranta sekä arviointi, yksikön kehittämistehtävät ja verkostotyö, Elina kuvaa omaa työtään.

Sosiaaliohjaaja tarjoaa Monitorissa matalan kynnyksen apua

Sosiaaliohjaaja Riitta Levander työskentelee osan työajastaan Kauppatorin Monitorin infossa, jossa hän neuvoo ja ohjaa asiakkaita.  Työ on luonteeltaan matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua, jossa tavoitteena on tukea asiakkaita jo varhaisessa vaiheessa ja lisätä hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

- Kysymyksiä tulee monenlaisista asioista. Neuvomme, autamme ja tarvittaessa opastamme asiakkaan hänelle sopivan palvelun piiriin, Riitta kertoo.

Asiakkaiden kanssa keskustellaan esimerkiksi täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemisesta. Myös hakemuksen tekemiseen voi saada apua. Asiakkaita ovat kaikki turkulaiset lapsiperheistä vanhuksiin.

Riitta ja hänen työkaverinsa tarvitsevat työssään monipuolista tietämystä eri asioista, jotta he voivat opastaa asiakkaita erilaisissa kysymyksissä ja tilanteissa. Riittaa motivoikin työssään mahdollisuus auttaa asiakkaita eteenpäin asioissaan. Asiakkaat ovat useimmiten tyytyväisiä saamaansa palveluun. Välttämätöntä on osata myös työtä keskeisesti ohjaavat lait.

Monitorissa voi hoitaa samalla käynnillä monta asiaa

Monitori sijaitsee KOP-kolmiossa Aurakadulla ja samassa tilassa on myös muita palveluita, kuten Kela ja Fölin palvelupiste. 

- Meidät on helppo löytää ja samalla voi hoitaa muitakin asioita. Saamme asiakkailta pääosin positiivista palautetta. Meillä on myös hyvä työyhteisö ja mukavat työkaverit, Riitta Levander kiittelee. 

- Monitorin sosiaaliohjauksen neuvontapiste on löydetty hyvin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikan sijaintiin ja siihen, että moninaisia palveluja saa yhdestä paikasta, Elina Wiljanen kertoo.