Ikäinstituutin valtakunnallinen Vie vanhus ulos -kampanja edistää niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat siihen apua ja seuraa.

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanjaan osallistui tänä vuonna 230 tahoa noin sadalta paikkakunnalta. Koko Suomessa ulkoilukertoja kertyi 15 624, Turku kartutti näistä 1348 ulkoilukertaa ja ulkoilukilometrejä Turussa kertyi 362 km. Turku sai erityiskiitosta aktiivisesta osallistumisesta. Vuosittaisessa kampanjassa haastetaan mukaan vapaaehtoisia, järjestötoimijoita, opiskelijoita, liikunnan ja hoitotyön ammattilaisia sekä läheisiä ja naapureita ulkoilemaan tukea tarvitsevien iäkkäiden kanssa.

Säännöllinen ulkoilu virkistää mieltä ja ylläpitää ikääntyneen liikkumis- ja toimintakykyä. 

– Ulkoilu on ikääntyneiden rakkain ja tutuin liikuntaharrastus, joten on tärkeää, että ikääntyneillä olisi mahdollisuus ulkoilla toimintakyvyn haasteista huolimatta, kertoo projektipäällikkö Saija Kultala Turun kaupungin liikuntapalveluista.

-Turussa mukaan lähti laaja kirjo eri tahoja ja yksityishenkilöitä. Tämän vuoksi turkulaiset iäkkäät pääsivät ulkoilemaan asuinpaikastaan riippumatta, kertoo suunnittelija Heli Starck Ikäinstituutista.

Turku palkittiin aktiivisesta panoksesta suurien kuntien sarjassa Kunnostautunut kunta -palkinnolla. Palkinto on tunnustus kaikille ikääntyneiden ulkoilua edistäville tahoille ja henkilöille.

Erityisen aktiivisia ulkoilukampanjassa olivat palvelutalot ja asumispalveluyksiköt

Turun kaupungin liikuntapalvelut heittivät haasteen kampanjaan osallistumisesta asumispalveluyksiköille, jotka lähtivät upeasti mukaan edistämään asukkaidensa ulkoilua. Mukana kampanjassa olikin 19 vanhusten asumispalveluita tarjoavaa yksikköä.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa kertoo ulkoilun kuuluvan hyvään vanhuuteen. – Asumispalveluyksiköissämme osaava henkilökuntamme edistää säännöllisesti asukkaiden hyvinvointia ulkoilun ja muun viriketoiminnan avulla, Liuksa lisää. 

Ulkoilua monin eri tavoin

Eri toimintakykyisille iäkkäille on Turussa tarjolla monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia. Vaikka kampanja on päättynyt, voi ulos lähteä haukkaamaan raitista ilmaa ja tutustumaan vaikkapa eri puolilla Turkua risteileviin Paavonpolkuihin, Kulttuurikuntoilun teemareitteihin, ulkokuntosalilaitteisiin tai ikääntyneille suunnattuihin lähiliikuntapuistoihin. 

Kulttuurikuntoilureitit

Paavonpolut

Ulkokuntoilulaitteet

Ulkoilu on maksuton, aikatauluista riippumaton ja parhaimmillaan sosiaalinen ja elämyksiä tarjoava liikuntamuoto. Liikuntapalvelut kannustavat kaikkia edistämään niiden iäkkäiden ulkoilua, jotka tarvitsevat siinä tukea.