Raakaveden esikäsittelylaitokselle Huittisiin on asennettu 1300 aurinkopaneelia, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa laitoksen tarpeisiin. Uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä veden käsittelyssä Turun Seudun Vesi Oy edistää hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen saavuttamista.

TURUN SEUDUN VEDEN ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Aurinkopaneeleilla tuotetaan energiaa vesilaitoksen tarpeisiin.
  • Aurinkoenergian käytöllä vähennetään raakaveden esikäsittelylaitoksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Aurinkosähköjärjestelmän lisäksi yhtiö hyödyntää toiminnassaan myös juomaveden tuotannossa ja jakelussa syntyvää energiaa, josta on uutisoitu aiemmin osana juttu sarjaa ”Sähköä juomaveden virtauksesta”.

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Tutustu sarjan muihin julkaisuihin.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

Esitimme viisi kysymystä ilmastoteosta Turun Seudun Vesi Oy:n Aki Artimolle.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Turun Seudun Vesi Oy on tukkuvesiyhtiö, joka toimittaa käyttöveden noin 300 000:lle seutukunnan asukkaalle. Turun Seudun Vesi Oy:n raakaveden esikäsittelylaitokselle Huittisiin on asennettu sähköä tuottava aurinkopaneelijärjestelmä, joka koostuu n. 1300 aurinkopaneelista.  

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Huittisten esikäsittelylaitos on juomaveden tuotantojärjestelmässä suurimpia energiankuluttajia ja aurinkoenergialla tuotetaan osa laitoksen tarvitsemasta sähköstä.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Aurinkosähköjärjestelmän lisäksi yhtiö hyödyntää toiminnassaan myös juomaveden tuotannossa ja jakelussa syntyvää energiaa.

Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen saavuttamista. Yhtiössä on hyödynnetty veden virtausvoimaa sähköntuotannossa jo Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen toiminnan alusta lähtien. Suuremman siirtolinjan päässä oleva turbiini tuottaa veden virtausvoimasta päästötöntä energiaa ja turbiinin tuottama teho riittää verkostopaineen tuottamiseen sekä Saramäen kalliosäiliöstä lähtevän juomaveden pumppaamiseen Turun, Naantalin ja Raision alueille.

Veden virtaamisen lisäksi olemme tutkineet juomaveden lämmöntalteenottojärjestelmän käyttömahdollisuutta osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää ja tulemme huomioimaan tämän Halisten uuden varavesilaitoksen suunnittelun yhteydessä.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Vesihuoltoalalla hiilipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi veden tuotannon ja jakelun laajamittaisella tarkastelulla, hyvällä suunnittelulla ja oikeiden toimenpiteiden sekä teknisten ratkaisujen yhdistelmällä. Olennaista etua luo myös seudullinen yhteistyö, sillä vedenjakelun ja pumppauksen osalta voidaan toteuttaa kuntarajat ylittäviä ratkaisuja, jotka eivät pelkästään tuo energiatehokkuutta mutta myös varmuutta veden jakeluun häiriötilanteissa.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Huippulaatuista ja kestävää talousvettä on mahdollistaa tuottaa toimintavarmasti ja energiatehokkaasti sekä ympäristöä kunnioittaen.