Turun kaupungin pääosin omistama Arkea suunnittelee vaihtavansa työnantajajärjestöä. Turun konsernijaosto on tiistain 16.11. kokouksessaan myöntänyt yhtiölle oikeuden yhtiössä sovellettavan työehtosopimuksen vaihtamiseen. Konsernijaoston ennakkonäkemyksen jälkeen asia käsitellään yhtiön hallituksessa ja yt-menettelyssä.

Kaupungin konserniohjeen mukaan työehtosopimuksen vaihtaminen on asia, johon kaikkien yhtiöiden tulee kysyä omistajalta ennakkonäkemystä.

–  Ratkaisu kuuluu työnantajan järjestäytymisvapauden piiriin. Jos Arkea voi ryhtyä noudattamaan samoja työehtosopimuksia kuin sen tärkeimmät kilpailijat, parantaa se yhtiön kilpailukykyä. Näin Arkean merkitys Turun yhtiösalkussa vahvistuisi entisestään, sanoo Arkean pääomistajaa edustava Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

Yhtiö tekee muutoksen harkintansa jälkeen. Harkintaan vaikuttaa se, esittääkö palkansaajaosapuoli yt-menettelyssä sopimusvaihtoa vastaavat säästöt muilla toimenpiteillä, kuten paikallisella sopimuksella.

Turun kaupunki kunnioittaa työehtosopimuksia ja työmarkkinajärjestelmää, joka on suuressa murroksessa monesta eri syistä. Meneillään on Suomen historian yksi suurimmista hallintouudistuksista, kun osa kuntien tehtävistä siirtyy perustettaville hyvinvointialueille.

Kilpailu markkinoilla Arkean toimintapiirissä on kiristynyt. Arkea kilpailee useimmiten kansainvälisesti omistettujen suuryritysten kanssa.

– Työehtosopimusten vaihtaminen parantaisi Arkean kilpailukykyä. Tavoitteena on, että Arkea voi kasvaa, kehittyä ja tarjota lisää työpaikkoja, kun sen taloudellinen tilanne paranee ja kilpailukyky vahvistuu. Kilpailu toimialalla on kiristynyt merkittävästi viime vuosina. Jos Arkea onnistuu tässä, sen tulevaisuus näyttää hyvältä, Heikkinen kuvailee.

– Kaupunki haluaa turvata omistamansa yhtiön elinkelpoisuuden ja työpaikat. Ratkaisun myötä yhtiö on samalla viivalla kilpailijoiden kanssa.  Ratkaisu on omistajan, yhtiön ja sen työntekijöiden edun mukainen, korostaa Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

Turun kaupunki kunnioittaa henkilöstön kanssa käytävää hyvää vuoropuhelua. Jotta Arkean toimiva johto voi aloittaa keskustelut henkilöstönsä kanssa, sen on tullut valmistella asia hyvän hallintotavan mukaisesti. Nyt tehty konsernijaoston päätös on omistajan tuen ilmaus yhtiön johdon toiminnalle ja yhtiön kehittämiselle. Vasta tämän jälkeen on mahdollista siirtyä keskusteluihin henkilöstön edustajien kanssa.

Vaikka työnantajajärjestön vaihto ei edellytä yhteistoimintaneuvotteluja, yhtiö ja Turun kaupunki omistajana tavoittelevat ratkaisua, joka voidaan tehdä mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä henkilöstön kanssa.