Tutustumme neurologisia kuntoutujia kuntouttavan kotikuntoutuskeskus 3:n päivään toimintaterapeutti Niina Koskisen ja fysioterapeutti Noora Järvisen johdolla.

Geriatrisissa ja kuntouttavissa palveluissa toimii kolme kotikuntoutuskeskusta, joilla on asiakkaana erilaista moniammatillista kuntoutusta tarvitsevia, pääosin iäkkäitä henkilöitä. Kuntoutujan yksilöllinen tarve ja yhdessä asetettu tavoite ohjaa kaikkea kuntoutumista.

Klo 8 Mäntymäen vanhan kirurgisen sairaalan tiloissa toimivan Kotikuntoutuskeskus 3:n moniammatillisen tiimin päivittäinen lähetekeskustelu alkaa. Tiimiin fysioterapeutit, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja lähihoitaja käyvät läpi saapuneet kuntoutuslähetteet ja sopivat, kuka ottaa yhteyttä kehenkin kuntoutujaan ja sopii kotikäynneistä. Myös lääkäriä voidaan konsultoida.

Tavoitteena on olla kuntoutujiin yhteydessä kahden arkipäivän ja tehdä ensikäynti seitsemän arkipäivän kuluessa. Kuntoutujiin ollaan yhteydessä kahden arkipäivän kuluessa lähetteen saapumisesta. Ensikäynti kotiin tehdään 7 päivän kuluessa. Lähetteitä kuntoutujista tekevät mm. kotihoito, sairaalapalveluiden, Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen ja Tyksin terapeutit, terveyskeskuslääkärit sekä omaishoito.

Kuntoutujan tarvitsemaa tukea arvioidaan yhdessä eri ammattilaisten osaamisalueiden mukaan. Yhdessä kuntoutujan kanssa asetettuun tavoitteeseen pääseminen voi vaatia esimeriksi ohjausta ravitsemukseen sekä lääkehoitoon, ohjausta lihaskunnon harjoittamiseen ja ulkona liikkumiseen tai selvitystä apuvälinetarpeista.

Myös kuntoutujien lemmikkieläimet ovat mukana kotikäyneillä

Klo 9 Toimintaterapeutti Niina Koskinen lähtee päivän ensimmäiselle kotikäynnille.

Fysioterapeutti Noora Järvinen aloittaa tasapainokouluryhmän kotikuntoutuskeskuksen kuntosalissa. Pienryhmässä harjoitellaan tasapainoa ja vahvistetaan lihaskuntoa. 

Harjoittelua Kotikuntoutuskeskuksen kuntosalilla

Kotikuntoutuskeskusten toiminta on käynnistynyt tänä keväänä ja esimerkiksi erilaiset ryhmät ovat vielä suunnitteilla. Kotona toteutettavan kuntoutuksen rinnalle on käynnistymässä ryhmämuotoinen toiminta keskuksella marraskuun aikana.  

- Jatkossa kuntoutuja voi osallistua useampiin ryhmiin keskuksella käynnin yhteydessä, Noora Järvinen kertoo. Kuntoutusjakso rakentuu asiakkaiden tarpeiden mukaan sisältäen mahdollisesti ryhmätoimintaa kotikäyntien ohella.

Fysioterapeutti Noora Järvinen vetää tasapainoryhmää kuntoutuskeskus 3:ssa.

Klo 13 Niina Koskinen saapuu toiselle kotikäynnille kuntoutujan luo. Kuntoutujien kanssa harjoitellaan arjen toimintoja heidän omassa toimintaympäristössään.

Fysioterapeutti on aiemmin tuonut kuntoutujalle nousutuen, jonka omainen on kiinnittänyt vuoteeseen. Toimintaterapeutti Niina Koskinen varmistaa, miten ylös nouseminen sängystä uuden apuvälineen turvin onnistuu ja ohjaa tarpeen mukaan nousutuen käytössä. 

Kotikäynnit ovat hyödyllisiä omatoimisen arjessa pärjäämisen kannalta. Mukana voi olla myös omaisia, joita ohjataan samalla käynnillä.

- On eri asia harjoitella käytäntöjä kuntoutujan omassa keittiössä kuin sairaalan harjoituskeittiössä. Kotona tavarat ovat tutuilla paikoilla, jonka vuoksi toiminta voi näyttäytyä sujuvampana kotona kuin muussa toimintaympäristössä. Toisaalta kodin keittiö voi olla ahtaampi kuin sairaalan harjoituskeittiö, jolloin esimerkiksi apuvälineen kanssa ei pystykään siellä toimimaan, Niina Koskinen kertoo.   

Toimintaterapeutti kuntoutujan luona kotikäynnillä

Varsinaisen kuntoutuksen lisäksi jakson aikana arvioidaan myös muiden tukitoimien ja jatkokuntoutuksen tarvetta.

- Autamme kuntoutujia mm. erilaisten hakemusten täyttämisessä ja kartoitamme 3. sektorin palveluiden tarvetta, joita voivat olla mm. erilaiset kerhot ja tuettu ulkoilu. Jos asiakkaan tavoite on kuntoutuksen jälkeen asioida itse ruokakaupassa, voimme yhdessä kulkea reitin kauppaan, katsomme bussipysäkit ja kynnykset jne., Noora ja Niina toteavat.

Klo 14.30–15.30

Noora ja Niina hoitavat kontrollipuheluja ja tekevät kirjauksia järjestelmiin sekä laativat lausuntoja. Kuntoutujalle soitetaan yhden ja neljän kuukauden päästä kuntoutusjakson päättymisestä ja kysellään kuulumiset. Kuntoutusjakson pituus voi kuntoutujan mukaan vaihdella parista viikosta puoleen vuoteen). Omaisia ja yhteistyötahoja kontaktoidaan myös puhelimitse.

Tasapainoharjoittelua Noora Järvisen johdolla
 
Ylimmän kuvan kuvateksti: Kuntoutujan kanssa järjestellään kaappeja siten, että hän pystyisi toimimaan keittiössä mahdollisimman omatoimitoimisesti ja turvallisesti.  
 
Juttu on julkaistu Turkupostissa 4/2021.