Turun kaupunginkirjasto on yksi maamme monikielisimmistä kirjastoista. Kirjastoistamme löytyy kirjoja peräti yli 90 kielellä, näistä yli 50 on sellaisia, joista nimekkeitä on vähintään kymmenen. Monikielisten kirjojen lainaosuus Turussa on aikuisten kirja-aineistossa n. 10 % ja lasten ja nuorten kirja-aineistoissa n. 5 %.

Kovin yllättävää ei ole, että eniten lainaan lähtee englanninkielistä kirjallisuutta. Toiseksi eniten lainataan venäjänkielistä aineistoa ja kolmanneksi eniten saksankielistä. Englanninkielistä kokoelmaa kartutetaan erityisesti ajankohtaisilla tai palkituilla teoksilla, mutta kokoelmaan ostetaan myös käännöksiä kielistä, joita vähemmän käännetään suomeksi. Eri kirjallisuuden lajeihin taas hankitaan esimerkiksi suosittuja sarjoja. Englanninkielisessä aineistossa fokus on uuden ja mielenkiintoisen kirjallisuuden hankinnassa. 

Kaikista hankinnoista muun kuin suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden osuus on noin 20 %. Tästä määrästä englannin kielen osuus on noin 15 % ja muiden kielten osuus noin 5 %. Eli englanninkielistä aineistoa hankitaan paljon, ja kysyntäkin on kova.
 

Päivi Räihä ja Susanne Äijälä vastaavat kirjaston monikielisen aineiston valinnasta. 

Monikielisen aineiston hankinnan haasteet

Englannin ja saksan kielellä aineistosta on lähes ylitarjontaa, mutta monilla muilla vierailla kielillä asia on päinvastoin. Lisäksi aineiston valinta on huomattavasti haastavampaa muilla kielillä, sillä harvemmin aineiston valitsijat itse hallitsevat hankitun aineiston kieltä. Päivi Räihä ja Susanne Äijälä vastaavat sellaisten kielten valinnasta kuten arabia, persia, somali ja kiina.

- Vieraskielisen aineiston tarjonta on paljon suppeampaa kuin esimerkiksi englanniksi tai kotimaisilla kielillä. Kokoelman kehittäminen ei ole niin systemaattista kuin suomen kielessä, aikuisten monikielisestä aineistosta vastaava Susanne Äijälä kertoo.

- Monikielisen aineiston valinta on välillä vähän kirjavaa ja sekavaa. Joskus joutuu tekemään salapoliisityötä, lasten monikielisestä aineistosta vastaava Päivi Räihä jatkaa.  

Välillä kirjoista ei ole kuin lyhyet kuvaukset, joten teoksen sisältö saattaa jäädä aineiston hankkijalta hieman epäselväksi. Toisinaan kirjastolta löytyy työntekijä, joka puhuu kieltä ja mahdollisesti auttaa aineiston hankinnassa. 

- Monikielisen aineiston hankinnassa olemme tarjonnan armoilla. Kirjasto hankkii aineiston sopimustoimittajien kautta, emmekä voi tehdä suoraostoja hyvistäkään verkkokaupoista. Arabian- ja somalinkielisiä teoksia saa esimerkiksi Ruotsin Kirjastopalvelun kautta. Ruotsissa on myös syntynyt kustantamoita, jotka tarjoavat mm. arabian- ja somalinkielistä kirjallisuutta. Somalin kieltä kysytään koko ajan, mutta sitä ei ole tarpeeksi saatavilla, Räihä valaisee.  

Lasten puolelle tulee myös melko runsaasti aineistolahjoituksia, esimerkiksi hepreankieliset kirjat on kaikki saatu lahjoituksena. Vuosittain kirjastoon kuitenkin hankitaan satoja vieraskielisiä kirjoja.  

Monikielistä aineistoa hankitaan kysynnän mukaan

Monikielistä aineistoa hankitaan kirjastoon sen perusteella, minkä kielen puhujia Turussa asuu. Toki on kieliä, joiden kirjat eivät aina välillä liiku kirjaston hyllyistä juurikaan. Toisaalta – jos kokoelma on pieni, siitä ei helposti löydy sopivaa lainattavaakaan. 

- Sen mukaan tietenkin aineistoa hankitaan, että niitä lainattaisiin ja luettaisiin. Se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, emme voi noin vain hankkia mitä tahansa maailman kieliä, Räihä tarkentaa ja lisää: 

- Jos tulee kysyntää jostain kielestä, niin sitä pyritään hankkimaan. Lasten puolella hankalaa on aineiston suppeudessa vielä huomioida eri ikäiset lapset sekä tytöt ja pojat lukumieltymyksineen. 

- Suurin osa hankintaehdotuksista kohdistuu englanninkielisiin kirjoihin, joita tulee suoraan hankintaehdotuksina. Lisäksi usein toivotaan jotain tiettyä kieltä tai lisää sen kielen teoksia. Hindi on esimerkiksi nyt sellainen, jota on toivottu enemmän kuin ennen, Räihä kertoo. 

- Yleensä aineistopyyntöinä on joku tietty kieli enemmin kuin joku tietty teos, Äijälä jatkaa. 

Kysytyimmät kielet kirjastossa

Viime vuosina arabia, persia ja kiina ovat lisääntyneet aineistossa aikuisten puolella. Myös thaita on tullut lisää. Lasten puolella taas on kovasti kyselty arabiaa, venäjää, somalia ja japania.

- Lasten puolella kiinan kyselyt ovat vähentyneet, sillä meillä on nyt melko hyvä kokoelma kiinankielistä aineistoa, Räihä kertoo. 

Paljon kysyttyjä kieliä ovat myös ranska, espanja ja italia niin aikuisten kuin lastenkin puolella. 

- Kerran asiakas kysyi, että voisiko Brasilian portugaliksi saada kirjoja, kun nyt aineistot ovat Portugalin portugaliksi, Äijälä hymyilee. 

Erityisten pyyntöjen lisäksi vastaan on myös tullut erikoisia kirjoja. 

- Harry Potter ja viisasten kivi latinaksi on ehdottomasti erikoisin kirja, jonka olen tilannut kirjastolle, Räihä naurahtaa ja jatkaa:

-Monikielistä aineistoa kartuttaessa tuntuu, että on kytkentä suureen maailmaan, ja se on kiehtovaa. 

- Koen että olen etuoikeutetussa asemassa, kun pääsen kurkkaamaan niin moneen eri kulttuuriin monikie-lisen aineiston kautta, Äijälä ihastelee. 

Kirja väylänä omaan kulttuuriin

Kirjasto on kaikille, joten monikielisellä kirjastolla on myös erityinen merkitys.

- Vaikka moni maahanmuuttaja saattaa tulla lukutaidottamana Suomeen, niin silti se on heille tärkeää, että omalla äidinkielellä löytyy kirjoja kirjastosta, Äijälä kertoo.  

-Juuri näin, lukeminen ja kieli kuitenkin kytkeytyy omaan identiteettiin ja kirja voi olla merkittävä väylä omaan kulttuuriin, Räihä jatkaa.

- Toivoisi, että tämä tulisi asiakkaille matalankynnyksen palveluksi, että voisi ehdottaa ja kysyä. Se olisi hienoa, Äijälä toivoo. 

Vaikka kaikkea monikielistä aineistoa ei voida hankkia, niin kirjasto voi tarjota myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Monikielisen kirjaston palveluita. Monikielinen kirjasto sijaitsee Helsingissä, ja se palvelee kaikkia Suomen yleisiä kirjastoja. 

- Jos meillä ei ole jotain kirjaa, voimme välittää Monikielisen kirjaston aineistoja. Voimme tilata asiakkaalle sieltä tai hän voi itse mennä netin kautta tutkimaan Monikielisen kirjaston tarjontaa ja pyytää kirjastoa tilaamaan, Räihä kertoo. Palvelu on asiakkaalle maksuton.
 

Tiivistetty versio jutusta on julkaistu Turkupostissa 4, 2021