Asukasbudjetin summaa nostettiin vahvistetussa talousarviossa miljoonasta kolmeen miljoonaan euroon. Korotus tulee voimaan jo nyt käynnissä olevaan kierrokseen, jonka teemana on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Asukasbudjettiin voi jättää ehdotuksia 31.12.2021 asti.

asukasbudjetti.turku.fi  

Kaikki toiminta on keskitetty samalle sivustolle.

 • Ehdotukset tehdään sivustolla 1.10.–31.12.2021. 
 • Suunnitelmiksi kehitetyistä ehdotuksista voi äänestää siellä 1.–30.4.2022.
 • Sivuston kautta voi myös kommentoida ehdotuksia sekä seurata toteutettavaksi äänestettyjen ehdotusten etenemisestä.  
 • Äänestyksen voittaneet suunnitelmat toteutetaan vuoden 2023 aikana. 

-  Kasvatamme Asukasbudjetin osuutta, jotta kaupunkilaisilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen, pormestari Minna Arve kertoo päätöksen taustoista.

Korotuksen myötän ehdotusten jättöaikaa jatketaan kuukaudella eli joulukuun loppuun.

-  On hienoa, miten Asukasbudjettiin osoitettu summa kasvoi näin merkittävästi. Se osoittaa, että kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksiin halutaan tälläkin tavalla panostaa jatkossa entistä enemmän, kiittelee kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa.

Kuka tahansa voi jättää ehdotuksen rahojen käytöstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sivustolla Asukasbudjetti.turku.fi. Sivusto toimii myös äänestyspaikkana, kun ehdotuksista huhtikuussa äänestetään.  

Haussa kuningasideoita 

Asukasbudjetti on olennainen osa kaupungin osallisuustyötä. Asukkaat saavat sen kautta joka toinen vuosi suoraan päättää, miten Asukasbudjettiin varattu summa kaupungin budjetista käytetään. Määrärahat on jaettu suuralueittain, jotta kaikille asuinalueille varmasti saadaan ehdotuksia ja toimintaa.  

Pyöreä leima tekstillä Kaupunkilainen on kuningas.

Määrärahat alueittain vuosille 2021–2023

 • Hirvensalo-Kakskerta 300 000 €
 • Keskusta 300 000 €
 • Länsikeskus 300 000 €
 • Maaria-Paattinen 300 000 €
 • Nummi-Halinen 375 000 €
 • Pansio-Jyrkkälä 375 000 €
 • Runosmäki-Raunistula 375 000 €
 • Skanssi-Uittamo 300 000 €
 • Varissuo-Lauste 375 000 €

- Koska teemana on tällä kertaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, toivomme tietysti erityisesti, että myös lapset ja nuoret itse osallistuvat aktiivisesti ideointiin, Maarit Luukkaa vetoaa.  

Yksittäinen asukas voi tehdä ehdotuksen, mutta on eduksi, jos ehdotusta valmistellaan yhteistyössä isomman ryhmän, vaikka koululuokan kesken. Näin saadaan useampi näkökulma mukaan samaan ehdotukseen ja vältytään liioilta päällekkäisyyksiltä.  

- Ehdotus voi olla vaikkapa tapahtuma, kurssi tai tempaus. Ehdottaa voi mielellään myös jo olemassa olevan paikan tai palvelun kohennusta. Ennen ehdotuksen jättämistä on hyvä tutustua Asukasbudjetin kriteereihin, jotka löytyvät Asukasbudjetti-sivuston Tietoa-osiosta, vinkkaa osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala. ​ 

Kriteereissä määritellään, että ehdotusten tulee koskea kaupungin toimivallan alaista toimintaa. Niissä edellytetään myös, että Asukasbudjetilla rahoitetaan konkreettista toimintaa, ei pelkkien suunnitelmien tekoa eikä pysyvän henkilöstön palkkausta. Asukasbudjetista ei myöskään rahoiteta kohteita, joille on jo varattu määrärahat kaupungin talousarviossa.