Turku liikuttaa kaikkia -kysely kehottaa turkulaiset keskusteluun Turun uusista liikuntapaikkaverkon suunnitelman linjauksista. Kysely on avoinna 8. joulukuuta asti.

Vastaa kerro kantasi -kyselyyn 8.12. mennessä:

Kerro kantasi -kysely toteutetaan, sillä Turku haluaa kuulla turkulaisten mielipiteitä Turun kaupungin liikuntapaikkaverkon kehittämisestä. Tavoitetilana on entistä monipuolisempi ja kattavampi liikuntapaikkaverkko, joka kannustaa kaupunkilaisia liikkumaan sekä avustusmalli, jolla tuetaan tasapuolisemmin liikuntapaikkojen käyttäjiä.

Liikuntapaikkaverkossa on useita uudistamistarpeita

Liikuntapaikkaverkon käyttöikänsä päässä olevien ydinkohteiden ratkaisuihin kysyttiin turkulaisten näkemyksiä kesällä 2020. Turku liikuttaa kaikkia -kyselyssä toivotaan mielipiteitä liikuntapaikkaverkon kehittämistyön sisältöihin. Uudistamisprosessin sisällöllisillä linjauksilla pyritään luomaan malli, joka viitoittaa kaupungin liikuntapaikkarakentamista ja edistää liikuntakulttuuria tulevina vuosikymmeninä. Linjauksia ei ole vielä vahvistettu. Ne ovat esityksiä, joista kaupunginhallitus ja -valtuusto tekevät lopulliset päätökset alkuvuonna 2022.

Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa päätetään liikuntapaikkaverkon päivittämisen päälinjaukset: mm. kouluverkon hyödyntäminen osana liikuntapaikkaverkkoa sekä korvattavien liikuntapaikkojen peruskorjaaminen ja uudisrakentaminen yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Toisessa vaiheessa päätetään uudesta avustus- ja hinnoittelumallista, joka otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta huomioiden liikunnan olosuhde-, toiminta- ja osaamisavustamisen kokonaisuus.

Kerro kantasi -palvelu on avattu

Turku avaa kyselyn liikuntapaikkaverkon suunnitelman linjauksista, sillä kaupunki haluaa kuunnella turkulaisten toiveita sekä tarjota mahdollisuuden kertoa ajatuksiaan uudistamistarpeista.

Kyselyyn voi vastata kerro kantasi -palvelussa 22.11.–8.12.2021 välisenä aikana.