Turun keskusta-alueella alkusyksystä toteutetun mittauksen tulokset osoittavat, että Tuomiokirkkosillan ylittää noin 25 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Viidennes sillan kautta kulkevasta liikenteestä on suoraa keskustan läpiajoliikennettä. Noin puolet Tuomiokirkkosiltaa käyttäneistä ajoneuvoista oli rekisteröity Turun ulkopuolelle.

Turun keskustan läpiajoliikennettä mittaavan ja analysoivan tutkimuksen mittausjakso ajoittui elo-syyskuun taitteeseen 2021. Rekisteritunnistuskameroiden avulla kartoitettiin, kuinka suuri osa liikenteestä on suoraa läpiajoa, mistä liikenne saapuu ja minne se menee. Rekisterikilven perusteella selvitettiin lisäksi ajoneuvon tyyppi, käyttövoima sekä päästöluokka.

- Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa Tuomiokirkkosillan läpikulkuliikenteestä keskustan liikennejärjestelyjä koskevan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, kertoo kehittämispäällikkö Juha Jokela.

Mittausjakson aikana Tuomiokirkkosillan liikennemääräksi osoittautui noin 25 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tutkimuksessa keskustan läpiajoliikenteelle annetun määritelmän täytti noin 20 % sillan kokonaisliikenteestä. Eniten läpiajoliikennettä saapui Uudenmaantien ja Tampereen valtatien suunnista. Myös Satakunnantien, Kuninkojantien ja Littoistentien suunnista saapui merkittävästi Tuomiokirkkosillan kautta kulkevaa keskustan läpiajoliikennettä.

Läpiajoliikenteen keskimääräinen ajoneuvomäärä/vrk välikehän ulkopuolisilta mittauspisteiltä kohti Tuomiokirkkosiltaa (yhteen suuntaan).

Tuomiokirkkosiltaa käyttävistä ajoneuvoista 50 % oli rekisteröity Turun kaupungin ja 27 % Turun seutukunnan ulkopuolelle. Mittauspisteiden liikenteestä valtaosa, 90 % oli henkilöautoliikennettä. Tuomiokirkkosillan kautta kulkevan keskustan läpikulkuliikenteen osalta Turkuun rekisteröityjen ajoneuvojen osuus oli pienempi, noin 36 %. Tutkimuksen avulla saatiin myös selville, että henkilöautot ovat edelleen pääosin bensiini- ja dieselkäyttöisiä, mutta uusimpien henkilöautojen käyttövoimat siirtyvät erityisesti hybrideihin.

Vastaavanlaista mittaustutkimusta ei ole aikaisemmin tehty Turun kaupungilla.

- Vastaavanlaista mittaustutkimusta ei ole aikaisemmin tehty Turun kaupungilla. Valittu menetelmä palveli tarkoitusta odotetusti ja saimme mittauksen avulla kiinnostavia tuloksia nykyisen keskustaliikenteen tilasta. Tavoitteena on tulevaisuudessa ohjata läpiajoliikennettä keskustaa sivuaville väylille ja mahdollistaa siten paremmat olosuhteet kestäville liikkumismuodoille sekä viihtyisämmälle ja turvallisemmalle kaupunkikeskustalle, toteaa Juha Jokela.

Tutkimuksen taustaa

Turun kaupunki toteutti läpiajoliikennemittauksen yhdessä Nodeonin kanssa Turun keskusta-alueella 16.8.–7.9.2021. Tutkimus on osa EU-rahoitteista HUPMOBILE-hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa ratkaisuja kestävän liikkumisen edistämiseksi Itämeren satamakaupungeissa.

Tutkimuksessa oli käytössä kolme mittausasetelmaa, joissa sisääntulo- ja ulosmenopisteet vaihtelivat. Tällä tavoin varmistettiin mahdollisimman kattavan kuvan saaminen Tuomiokirkkosillan läpiajoliikenteen määrästä ja sen osuudesta kokonaisliikenteestä.

Läpiajo määriteltiin tutkimuksessa tapahtuneen silloin, kun rekisterikilpi luettiin 1) sisääntulopisteellä, 2) Tuomiokirkkosillalla sekä 3) ulostulopisteellä 15 minuutin sisällä siitä, kun rekisterikilpi oli luettu sisääntulopisteellä.

Mittauspisteiden sijainnit:

 • Tuomiokirkkosilta
 • Aninkaistensilta
 • Ratapihankatu
 • Itäinen Rantakatu
 • Uudenmaankatu
 • Hämeenkatu
 • Uudenmaantie
 • Hämeen valtatie
 • Helsingin valtatie
 • Littoistentie
 • Naantalintie
 • Satakunnantie
 • Kuninkojantie
 • Tampereen valtatie