Euroopan komissio on julkaissut "100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä"-mission, jonka tavoitteena on tukea ainakin 100 eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginhallitus päätti 7.12., että Turku hakee mukaan hankkeeseen.

Mukaan valittavat 100 edelläkävijäkaupunkia tulevat toimimaan esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä. Päätöksen valittavista kaupungeista tekee Euroopan komissio.

Mukaan valitut kaupungit laativat kaupungin ilmastosopimuksen, joka sisältää muun muassa kaupungin sitoumuksen tavoitella hiilineutraalisuutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä, ilmastosuunnitelman, investointisuunnitelman sekä ilmastotyön hallinnon sekä kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamisen mallit.

Missioon osallistuminen voi tukea Turkua ilmastosuunnitelman toimeenpanossa, EU-rahoituksen saamisessa ja investoinneissa sekä vahvistaa kaupunkien, valtion ja EU-tason yhteistyötä. Samalla Turku pystyy osoittamaan edelläkävijyyttä ja nostamaan kansainvälistä profiiliaan.