Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus tavoittelee kymmeniä lähihoitajaopiskelijoita kesätöihin kotihoitoon sekä vanhusten asumispalveluihin. Opiskelijoille tarjotaan palkallinen kesätyö, nimetty ohjaaja, nopeampi valmistuminen ammattiin, laadukas oppimisympäristö sekä mahdollisuus vakituiseen työsuhteeseen.

- Järjestämme lähihoitajaopiskelijoille infotilaisuuden 13. joulukuuta kesän oppisopimuskoulutuksesta. Meillä on valtava pula lähihoitajista erityisesti vanhuspalveluissa, ja tämä on yksi keino, jolla pyrimme houkuttelemaan uusia työntekijöitä. Koulutus on räätälöity yhdessä Turun oppisopimustoimiston ja Turun ammatti-instituutin kanssa, hallintoylihoitaja Reija Ekdal Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta kertoo.

Oppisopimus on käytännönläheinen tapa valmistua ammattiin. Lähihoitajille tarjottava kesätyöjakso Turun kaupungilla kestää kesä-elokuun ajan.

Oppisopimus perustuu yhteistyöhön, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakouluttaja, oppilaitoksen opettajat sekä koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta, noin 80 prosenttia, tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Tämän lisäksi opiskelijan ammatillista osaamista tuetaan tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa (n. 20 %).

- Oppisopimusopiskelu antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ammatti suoraan niiltä, jotka sen jo osaavat. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on erinomaiset valmiudet siirtyä työelämään. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen peruspilareita ovat monipuoliset tehtävät, ammattitaitoinen työyhteisö sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet, koulutustarkastaja Terhi Solmula Turun oppisopimustoimistosta kertoo.

Monipuolinen työnkuva sekä aidosti tyytyväiset asiakkaat

Turun kaupungin kotihoidossa on tutkitusti tyytyväiset asiakkaat. Vuonna 2020 asiakastyytyväisyyden perusteella asiakkaiden antama kouluarvosana Turun kotihoidolle oli 8,45. Joka vuosi Turun kotihoidossa avataan 1,5 miljoonaa kotiovea, ja työ ikääntyneiden arkiympäristössä on monipuolista ja vaihtelevaa. Kesäksi palkattava oppisopimuslähihoitaja työskentelee kotihoitoalueella itsenäisesti, mutta osana moniammatillista tiimiä.

Vanhusten asumispalveluissa tarjotaan puolestaan ympärivuorokautisia asumis- ja hoivapalveluita monisairaille ikääntyneille. Asumispalveluissa lähihoitajat ovat moniosaajia ja työyhteisössä toimitaan tiimeissä. Työvälineet ja tilat mahdollistavat ergonomisen työskentelyn. Tämän lisäksi teknologiaa hyödynnetään monipuolisesti mm. omaisten kanssa.

Sekä kotihoidossa että vanhusten asumispalveluissa lähihoitajaopiskelijoille on tarjolla koko kesän ajaksi oma nimetty työpaikkaohjaaja, kattava perehdytysohjelma ja suunniteltu työkokonaisuus. Opiskelijaa pyydetään aina harjoittelujakson päätyttyä täyttämään opiskelijaohjauksen laatukysely ja kyselyn perusteella toimintaa kehitetään edelleen. Aiempien kokemusten perusteella opiskelijaohjauksessa on hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa onnistuttu hyvin ja opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä harjoittelujaksoilta saamaansa ohjaukseen.

- Oppisopimus on meille erinomainen rekrytointikeino. Sen kautta voimme kouluttaa juuri sellaisia osaajia kuin tarvitsemme. Lähihoitajan ammatissa on monia asioita, joita ei voi oppia kirjoista, palvelupäällikkö Anne Ojanto Turun kaupungin kotihoidosta ja asumispalvelujen päällikkö Riitta Karjalainen vanhusten asumispalveluista kertovat.