Opiskelijakaupunki Turun podcast-sarjassa Turussa opiskelleet alumnit pohtivat omaa urapolkuaan. Miten alumnit päätyivät nykyiseen työhönsä? Millaisia eväitä korkeakouluopinnot antoivat työelämään? Mitä osaamista omalla alalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Sarja löytyy Spotifysta sekä YouTubesta.

Kuuden korkeakoulun ja yli 170 koulutusvaihtoehdon Turku tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia oman urapolun muodostamiseen. Uudessa podcast-sarjassa kuusi Turussa opiskellutta alumnia avaa ikkunan omaan urapolkuunsa ja pohtii korkeakouluopintojen merkitystä nykyisen työn kannalta.

Mukana on eri alojen ammattilaisia viestintäyrityksen toimitusjohtajasta yhteisöpedagogiin ja viittomakielen tulkkiin. Keskusteluisäntänä toimii uraohjaaja Oscar Nyman.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa vierailee Turun ammattikorkeakoulun alumni ja Idea Groupin toimitusjohtaja Sanni Rostedt. Hän kokee saaneensa korkeakouluopinnoista ennen kaikkea valmiuksia työelämään: avoimuutta, itsenäisyyttä, ajankäytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitoja sekä tiedonhankinnan keinoja.

- Ne ovat asioita, jotka ovat työnantajan kannalta olennaisia. Yksittäiset osaamiseen vaadittavat asiat on helppo opettaa, ja ne ovat myös organisaatiokohtaisia. Oleellisempaa on, että ihminen pystyy johtamaan itseään, toimimaan osana organisaatiota ja ymmärtää laajasti liike-elämää, Rostedt pohtii.

Kuuntele, mitä muuta sanottavaa Rostedtilla on korkeakouluopinnoista sekä tapahtuma-alan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta:

Myöhemmissä jaksoissa vierailevat Jenni Laine, Ida Rönnlund, Toni Perez sekä Saana Alanko.

Sarja löytyy kokonaisuudessaan sekä Spotifysta että YouTubesta:

Study in Turku Podcast: Alumni Talks | Podcast on Spotify

Study in Turku Podcast – Alumni Talks - YouTube