Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2015 tai sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmässä viimeistään 16.1.2022. Samalla voi ilmoittautua myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Turkulaisille koulutulokkaille lähetetään oppivelvollisuusilmoitus, jossa annetaan tarkemmat ohjeet ilmoittautumista varten. Jos kirjettä ei ole saapunut 3.1.2022 mennessä, ilmoita sähköpostiosoitteeseen kasvatusjaopetus@turku.fi tarvittavat yhteystiedot Wilma-tunnusten lähettämistä varten.

Jos lapsi ei asu Turussa, tulee tehdä vieraskuntalaishakemus ja mahdollisesti kieliluokkahakemus paperisena. Hakemukset toimitetaan viimeistään 14.1.2022 siihen kouluun, johon oppilas hakee. Vieraskuntalaisten paperiset kieliluokkahakemukset tulee toimittaa Puolalan kouluun viimeistään perjantaina 14.1.2022. Hakulomakkeita saa kouluista tai osoitteesta www.turku.fi/opetus/lomakkeet

Ilmoittautuminen Turun kansainväliseen kouluun:

Kouluun tutustuminen järjestetään Turussa koulutulokkaille ja huoltajille loppukeväällä.

Lisätietoa