Turun kaupunki on julkaissut kyselyn, jolla haastetaan kaupunkilaisia miettimään, millaisia hyvinvointivaikutuksia päivitetyllä strategialla tulee olemaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun strategiavalmistelun yhteydessä tehdään päätösten vaikutusten ennakkoarviointi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kyselyyn voi vastata Kerro kantasi -verkkopalvelussa 30.1.2022 asti.

Turun kaupunki on syksyn 2021 aikana valmistellut valtuustokausittain päivitettävää kaupunkistrategiaa, joka viedään päätöksentekoon helmikuussa. Päivitetty strategia ohjaa Turkua 2030-luvulle. 

Strategian valmistelun yhteydessä tulevaisuuden suuntaviivoista on kysytty kaupunkilaisilta, yrityksiltä, yhteisöiltä, järjestöiltä, kaupungin henkilöstöltä sekä kaupungin johdolta. Nyt viimeistelyvaiheessa olevaan tekstiin toivotaan vielä kaupunkilaisten arvioita strategian hyvinvointivaikutuksista. 

Kaupungeissa tehdään koko ajan päätöksiä, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja yrityksiin. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Vaikutuksia voidaan pohtia esimerkiksi tiettyjen teemojen kautta.

Turun kyselyssä on neljä teemaa, jotka ovat:

  • psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi
  • asiakaslähtöisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus
  • kansainvälisyys, osaaminen ja työllisyys
  • vapaa-ajan aktiivisuus, elinolot ja ympäristö

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Turussa strategiavalmistelun yhteydessä pyydetään asukkailta kommentteja strategian mahdollisista positiivista ja negatiivisista vaikutuksista. Jatkossa ennakkovaikutusten arviointi on osa normaalia toimintaa ja sitä tehdään myös talous- ja ympäristövaikutusten näkökulmista.

- Toivomme kovasti, että kaupunkilaiset innostuvat vastaamaan kyselyyn. Vastaukset auttavat meitä selvittämään, kuinka hyvin strategia toteuttaa sille asetettuja tavoitteita. Tämän kierroksen pohjalta saamme hyvää kokemusta jatkon toteutuksille, Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila sanoo. 

Kyselyyn voi vastata 30.1.2022 asti osoitteessa kerrokantasi.turku.fi/hyvinvointivaikutukset

Suora linkki strategian luonnokseen Kerrokantasi-palvelussa (pdf)