Kauppatorin myyntialue siirtyy Yliopistonkadun väliaikaiselta torialueelta lähelle Eerikinkatua. Uudelle Kauppatorille myyntipaikat avataan 17.1.2022

Uuden Kauppatorin rakentamisen osalta siirrytään uuteen vaiheeseen: Yliopistonkadun ja torin yläosan rakennustyöt aloitetaan ja torikauppa pääse jo valmistuneelle alueelle.

Yliopistonkadun uuden kävelykatuosuuden ja torin yläosan rakentaminen sisältävät muun muassa uuden istuskeluportaikon, Saariston hyppely –vesiaiheen, kaukolämpö- ja kaukokylmälinjojen rakentamista sekä puuistutuksiin liittyviä töitä. Urakan työt alkavat viikolla kolme, ja urakkasopimuksen mukaan ne valmistuvat heinäkuussa 2022. Kohteen urakoitsija on Resolum Oy.

Vanhan kiven alue valmis

Uuden Kauppatorin niin sanottu vanhan kiven alue on valmis. Alue koostuu 64 ruudusta, joista jokainen on 64 neliömetriä. Puolet ruuduista on toteutettu punertavalla vanhalla torikivellä ja puolet harmaalla. Kivien värieroa on myös tehostettu ladontasuuntaa vaihtelemalla. Vanhan kiven alueen läpi on toteutettu diagonaaliset kulkuyhteydet tasaisemmalla graniittikivellä. Lisäksi alueelle on toteutettu muuta uutta torin pintakiveystä kaksi tuhatta neliötä.

Tammikuussa uudesta toripinnasta otetaan käyttöön noin kaksi tuhatta neliömetriä, mikä riittää palvelemaan torikauppaa vuoden hiljaisimpana hetkenä tammi-helmikuussa. Viimeistelytöiden edetessä ja tarpeen mukaan alueita avataan lisää sekä asukkaiden kulkemiseen että torikaupan käyttöön talven ja kevään aikana.

Torikaupan siirtymistä varten alueelle on toteutettu lopullisia sähkönjakelupisteitä viisi kappaletta. Jokaisessa torin pintaan upotetussa sähkökeskuksessa on voimavirta ja valovirtapistokkeet. Lopullisessa tilanteessa koko torin alueella sähkökeskuksia tulee olemaan yhteensä 30 kappaletta, joista kahdeksan tulee sijoittumaan torin valaisinpylväisiin.

Ajoyhteydet Eerikinkadulta

Uudelle torin pinnalle toteutetaan väliaikaisjärjestelyin ajoyhteydet Eerikinkadulta Kauppiaskadun ja Aurakadun kulmista. Ajoyhteyksien toteutus ja alueen aitojen muutoksen aloitetaan viikolla kaksi. Reittien sijoittuminen ja leveys ratkaistaan työmaatilanteen mukaisesti. Alueen kulkureittejä joudutaan jatkossakin muuttamaan, näistä muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen kauppiaille ja asukkaille.

Kauppatorin toiminta on rakennustöistä johtuen väliaikaisjärjestelyin toteutettu vuoden 2022 syksyyn asti. Toiminta siis jatkuu samoilla säännöillä, joiden mukaan on toimittu vuoden 2018 keväästä asti. Torivalvojat ohjeistavat torikauppiaiden sijoittumisessa torin pinnalle tammikuussa 2022. Torin nykyiset tukitoiminnot (penkkivarasto, WC ja sosiaalitilat) pyritään siirtämään lähelle torin keskikohtaa siihen asti kunnes kadunalaisten tilojen käyttöönotto on mahdollista eli viimeistään kesällä 2022.

Torisäännöt uudistuvat

Turun kaupunki on laatinut yhdessä torikauppiaiden valitseman edustajiston kanssa torin toiminallisuuden konseptityön. Konsulttivetoisessa työssä tunnistettiin kehityskohteet ja torikaupan erityispiirteet. Tämän työn perusteella laaditaan torin toiminallisuutta koskevat suunnitelmat ja ohjeet.

Suunnitelmassa tullaan ottamaan kantaa avoimiin asioihin liittyen esimerkiksi logistiikkaan, tapahtumiin, myyntipaikkojen sijoitteluun, toriaikoihin, opastukseen, markkinointiin sekä myyntipaikkasopimuksien sisältöön.
Uusien toriohjeiden sekä muiden edellä mainittujen asioiden osalta tiedotetaan lisää alkuvuoden 2022 aikana.

Lisätiedot: Janne Laine

Asiasanat: