Esikouluun ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen on avattu Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä erikoisluokille voi hakea nyt.

Turkulaisille koulutulokkaille on lähetetty oppivelvollisuusilmoitus, joka sisältää tarkemmat ohjeet ilmoittautumista varten. Jos kirjettä ei ole saapunut 4.1.2022 mennessä, ilmoita sähköpostiosoitteeseen kasvatusjaopetus@turku.fi tarvittavat yhteystiedot Wilma-tunnusten lähettämistä varten. Samalla voi ilmoittautua myös aamu- ja iltapäivätoimintaan. Myös Turun ruotsinkieliseen perusopetukseen ilmoittautumisaika on 4.–16.1.2022. 

Jos lapsi ei asu Turussa, tulee tehdä vieraskuntalaishakemus ja mahdollisesti kieliluokkahakemus paperisena. Hakemukset toimitetaan viimeistään 14.1.2022 siihen kouluun, johon oppilas hakee. Vieraskuntalaisten paperiset kieliluokkahakemukset tulee toimittaa Puolalan kouluun viimeistään perjantaina 14.1.2022. Hakulomakkeita saa kouluista tai osoitteesta www.turku.fi/opetus/lomakkeet.   

Ilmoittautuminen Turun kansainväliseen kouluun:  

 Kouluun tutustuminen järjestetään Turussa koulutulokkaille ja huoltajille loppukeväällä. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen 

Turun kaupungin varhaiskasvatus osoittaa esiopetuspaikan lapsen kotiosoitteen mukaisesta esiopetusyksiköstä. Vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajat ovat saaneet ilmoituksen esiopetuspaikasta vuoden 2021 loppuun mennessä. Ilmoitus on lähetetty tekstiviestillä huoltajan puhelinnumeroon. 

Mikäli huoltaja hyväksyy osoitetun esiopetuspaikan, hän tulee saamaan kevään 2022 aikana päätöksen esiopetuspaikasta. Lasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa esiopetukseen. Mikäli huoltaja haluaa ilmoittaa lapsensa muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan, ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta 2.–16.1.2022. Turun ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittautumisaika on 4.–16.1.2022.  

Erikoisluokille pyrkiminen  

Kolmannelle luokalle siirryttäessä oppilas voi tavallisen luokan sijaan hakeutua erikoisluokalle tai ns. kieliluokalle. Turussa on mahdollista pyrkiä kuvataide-, musiikki- ja matematiikkaluokille sekä liikuntalinjalle.  Haettaessa 3. luokan erikoisluokalle hakemus täytetään Wilmassa ”hakemukset ja päätökset” -sivulla 17.1.2022 mennessä. 

Lukioiden etätilaisuudet  

Koronatilanteen takia Turun lukioissa ei järjestetä tammikuun 2022 esittelyiltoja lähitapaamisena koulutaloissa. Kukin lukio ilmoittaa kotisivuillaan mahdolliset etänä pidettävät infotilaisuudet.